O akceleračnom programe

Program Challenger Ideator je nástroj, ktorý prináša príležitosť vytvorenia inovácií prostredníctvom spolupráce tímov zložených zo skúsených členov z podnikateľského prostredia a aktívnych mladých ľudí so záujmom o podnikanie a inovácie. Zároveň predstavuje tento program príležitosť spolupracovať s mestom Košice na riešení mestských problémov. Program bude kombinovať prezenčné workshopy s online stretnutiami.

Komu je určený?

Challenger Ideator je určený aktívnym mladým ľuďom, organizáciám a firmám, ktoré majú záujem o inovácie, spoluprácu a wellbeing obyvateľov mesta. Počas programu bude 10 rôznorodých tímov úzko spolupracovať s odborníkmi z Magistrátu mesta Košice, koučmi a odborníkmi zo spoločnosti CIVITTA. Vzniknuté tímy budú generovať, rozvíjať a testovať svoje riešenia existujúcich mestských výziev/problémov.

Čo prinesie účastníkom tento akceleračný program?

Účasť na skupinových workshopoch a individuálne konzultácie na témy

Skupinové školenia s mentormi z oblastí práva, financií, predaja a prezentačných zručností, budovania produktu či UX.

Individuálny mentoring a coaching

Individuálne konzultácie s expertmi šité na mieru v rozsahu 6 + 6 hodín na účastníka.

Podpora rastu firmy

Možnosť osloviť potenciálnych zákazníkov, spoznať ich potreby a nadviazať spoluprácu s mestom Košice.

Bezplatný obsah

Všetky aktivity v rámci programu sú zdarma a „equity-free“.

Príležitosť prezentovať sa

Účastníci prezentujú svoj produkt alebo službu počas verejného finále programu Demo Day.

Cena pre víťaza

Odborná porota počas Demo Day vyberie víťaza programu, ktorý získa cenu vo výške 10 000 EUR a balík služieb od partnerov programu.

Orientačný časový plán

 • 1.marec
  Initiate
 • 27.marec
  Understand and define
 • 17.apríl
  Ideate & decide
 • 1.máj
  Prototype & validate
 • 15.jún
  Implement

Kto sú mentori?

Účastníkom akceleračného programu sa venujú profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami a preukázateľnými výsledkami v oblastiach: 

 Poznávanie zákazníka
Rozvoj produktu a UX
Podnikanie a startupy
Marketing a predaj
Financie a investície
Právo a duševné vlastníctvo
Prezentačné zručnosti a komunikácia

 

Mená mentorov už čoskoro!

Poznáme účastníkov Challenger Urban:Creative 2021!

Do programu bolo vybraných 12 mladých firiem a tímov, rozvíjajúcich inovatívny produkt či službu, ktorých cieľom je zlepšiť služby alebo kvalitu života obyvateľov a návštevníkov mesta Košice.

Čítať viac

Inšpiruj sa!

Novinky