2. ročník akceleračného programu Challenger Urban:Creative sa už rozbehol


[Akceleračný program]

Akceleračný program má za sebou prvý z troch šprintov – série workshopov a individuálnych konzultácií, počas ktorých 12 tímov spolu s expertnými mentormi pracovali na zlepšení svojich projektov. Tie majú potenciál zlepšiť kvalitu života v meste Košice.  

Výber finálovej dvanástky  

Výber 12 finalistov prebehol počas tzv. Bootcampu, ktorý sa konal online 7. apríla, za účasti partnerov projektu a externých mentorov. Hlavným zámerom bolo bližšie spoznať účastníkov a zhodnotiť, do akej miery zodpovedajú kritériám výberu do akceleračného programu, ako napríklad inovačný rozmer projektu a jeho potenciál zvýšiť kvalitu života v meste.  

Do semifinále postúpilo 22 tímov, ktoré sa v úvode odprezentovali formou “elevator pitch”, teda krátkou 30 sekundovou prezentáciou svojho tímu a ponúkaného riešenia – produktu alebo služby. Po nich nasledovali 3 minútové prezentácie v menších skupinách ako aj  1-on-1 individuálne stretnutia s vybraným mentorom, počas ktorých tímy získali spätnú väzbu, ktorú následne zapracovali do svojich finálnych prezentácií.  

Po záverečných prezentáciách odborná porota vybrala do finále 12 projektov, ktoré získali možnosť zúčastniť sa akceleračného programu Challenger Urban:Creative.  

Kick-off projektu 

Sérii troch šprintov akceleračného programu predchádzalo Kick-off stretnutie 20. apríla, počas ktorého sa finalisti dozvedeli podrobnosti o programe a jeho priebehu – o pripravovaných workshopoch a individuálnych konzultáciách ako aj o projekte Košice 2.0, v rámci ktorého sa Challenger Urban:Creative realizuje. Jedným z hostí úvodného stretnutia bol Peter Feciľak z projektu e-Zelené mesto, víťaz 1. ročníka, ktorý sa podelil o svoje skúsenosti s akceleračným programom ako aj so spoluprácou s mestom pri pilotovaní inovatívneho riešenia. Ďalším hosťom bol Martin Mudrák, splnomocnenec mesta Košice pre inovácie a hospodársky rozvoj, ktorý medzinárodnému tímu finalistov predstavil mesto Košice z pohľadu inovácií.  

Šprint #1 IMAGINE 

Každý z troch šprintov predstavuje týždeň skupinových workshopov a individuálnych konzultácií s externými mentormi ako aj internými koučmi a vyžaduje si plné nasadenie všetkých účastníkov. Prvý zo šprintov sa konal 3. až 6. mája. Inovačný expert Milan Čapka sa v rámci workshopu “Business model generation” venoval príprave prezentácií pre investorov a rozdielom medzi biznis modelom a biznis plánom. Ďalej nasledoval  workshop investičného manažéra Jaroslava Luptáka z Neulogy Ventures so zameraním na identifikáciu a pochopenie trhu. Súčasťou šprintu bola aj tzv. Founders story (príbeh zakladateľa), kde sa spolu-zakladatelia spoločnosti Matsuko, Mária Virčíková a Matúš Kirchmayer, podelili o svoje skúsenosti z vedenia úspešnej medzinárodnej firmy zameranej na holografickú komunikáciu.  

Účastníci absolvovali v rámci 1. šprintu aj stretnutia so svojím koučom, ktorý ich sprevádza celým programom, individuálne konzultácie s externými expertmi a zároveň sa zúčastnili stretnutia so zástupcom mesta Martinom Mudrákom, spolu s ktorým sa snažili identifikovať najvhodnejšie formy možnej budúcej spolupráce s mestom v oblasti inovácií. Na záver šprintu sa konala neformálna časť programu, kde účastníci dostali priestor na osobné zoznámenie a zdieľanie skúseností.   

Čo bude obsahom ďalších dvoch šprintov? 

Druhý šprint sa odohrá v posledný májový týždeň (24.-27. mája), počas ktorého sa budú konať dva workshopy zamerané na marketing a prípravu stratégie. Súčasťou šprintu bude aj prezentácia riaditeľa Creative Industry Košice Michala Hladkého na tému “Vízia Košice 2.0”, po ktorej bude nasledovať “Startup roast”, čo sú prezentácie startupov s následnou spätnou väzbou od odborníkov zastupujúcich rôzne oblasti.  

Záverečný šprint, ktorý sa bude konať 14. až 17. júna, sa bude venovať témam, akými sú predaj, získavanie investícií, ako aj právnym otázkam. Počas tohto šprintu budú tímy zároveň finalizovať svoje pitch-decky, teda krátke záverečné prezentácie projektov určené potenciálnym investorom.  

Po ukončení šprintov sa budú tímy venovať zlepšovaniu svojich prezentačných zručností, ktoré si overia na záverečnom Demo Day. Svoje projekty budú prezentovať pred publikom, investormi a odbornou porotou, ktorá vyberie absolútneho víťaza 2. ročníka programu Challenger Urban:Creative. Ten získa cenu od mesta Košice – Acceleration Progress Award vo výške 10 000€.  

Finálne podujatie, ktoré bude otvorené pre širokú verejnosť, sa bude konať 28. júna v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach.