Príď 11.5.2023 do Kasární/Kulturparku v Košiciach.
Medzinárodná konferencia o well-beingu, mestskom rozvoji a verejných službách.

PLACE!  pozýva odborníkov z rôznych oblastí, aby diskutovali a podelili sa o to, ako tvoria úspešné príbehy a stratégie a čo je dôležité pre rozvoj miest a kvalitu života v ňom.

PLACE! chce diskutovať o tom, ako zlepšovanie mestských služieb a ich dizajnu ovplyvňuje well-being obyvateľov.

PLACE! ako záverečná konferencia nášho projektu Košice 2.0 spája ľudí s nadšením pre zdieľanie skúseností a poznatkov, vzdelávanie a spoluprácu so zameraním na zlepšovanie našich miest.

Registrovať sa môžete na odkaze nižšie. Vstup je zdarma, kapacita konferencie je však obmedzená.

Registrácia

Spíkri

Charles Landry

Charles Landry spolupracuje s mestami po celom svete, aby im pomohol čo najlepšie využiť ich potenciál. Je všeobecne uznávaný ako rečník, autor, inovátor a napomáha komplexným projektom mestskej zmeny. Je spoluzakladateľom Creative Bureaucracy Festival a predsedom BMW Foundation RISE Cities Sounding Board. Rozsiahlo publikoval, naposledy The Civic City in a Nomadic World, The Creative Bureaucracy (s Margie Caust), An Advanced Introduction to the Creative City, Psychology & the City (s Chrisom Murrayom) a The Digitized City.

Petra Marko

Petra Marko je architektka a urbanistka s 15-ročnou praxou v Londýne. Jej práca na rozhraní verejného priestoru, urbanizmu, výskumu a facilitácie pomáha prepájať sociálne, ekonomické a fyzické aspekty mestotvorby. Je spoluautorkou ocenenej strategickej vízie VeloCity, ktorá sa zameriava na obnovu a udržateľný rast rurálnych oblastí; bola súčasťou panelu mladých profesionálov britskej National Infrastructure Commission, ktorý radí vláde v otázkach dlhodobého rozvoja mestskej infraštruktúry a na London School of Architecture viedla výskumné think-tanky k témam inkluzívnych miest a udržateľnej mobility. Je spoluautorkou publikácie Meanwhile City v spolupráci s vizuálnym štúdiom Milk, kde sa venuje téme tvorby identity miest a živých komunít; a spoluzakladateľkou ateliéru Marko&Placemakers v Londýne a Bratislave, ktorý sa podieľa na projektoch mestskej regenerácie v Británii, na Slovensku a v Čechách.

Martin Howitt

Martin je Technology Lead zo spoločnosti The Data Place, ktorá bola založená v roku 2016 a je sociálnym podnikom zloženým z dátových vedcov, dizajnérov, komunitných tvorcov a stratégov, ktorí pomáhajú ľuďom a miestam rozvíjať sa. Spolupracujú s firmami, charitatívnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi a agentúrami verejného sektora, aby im umožnili vytvoriť a implementovať vlastnú dátovú infraštruktúru a ekosystémy. Poskytujú rôzne technické služby zamerané na dáta ako správne zaobchádzanie s dátami, správa a analýza dát, služby týkajúce sa vedy o dátach, programov s otvorenými dátami, dizajnu. The Data Place tiež zabezpečuje široké spektrum dátových školení.

Levente Polyak

Levente Polyak je urbanista, výskumník, komunitný obhajca a politický poradca. So svojou organizáciou Eutropian je spoluvydavateľom časopisu Cooperative City a pomáha verejnej správe a občianskym iniciatívam v celej Európe vytvárať nové partnerstvá, možnosti spolupráce a vzdelávania a výmenu know-how v témach územného rozvoja, sociálnej inklúzie a environmentálnej udržateľnosti. Je spoluautorom kníh Funding the Cooperative City (2017), Il rilancio dei mercati (2019) a The Power of Civil Ecosystems (2021).

Alexander Shevchenko

Alexander Shevchenko je zakladateľom Zvidsy Agency – agentúry zaoberajúcej sa strategickým mestským rozvojom. Od marca 2022 Alexander vedie ReStart Ukraine – projekt a neziskovú organizáciu zároveň. Ako odborník na mestský rozvoj skúma komplexitu súvisiacu s povojnovou obnovou. Alexander má skúsenosti z viacerých odborov, a to so stavebným inžinierstvom, územným plánovaním a urbanizmom. Pred prácou pre Restart Ukraine, Alexander študoval a pracoval na Ukrajine, v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Nemecku a Malajzii, a spolupracoval s rôznymi medzinárodnými stakeholdrami ako UN-Habitat (WUF 9), GIZ, USAID či UNDP.

Michal Hladký

Michal je riaditeľom Creative Industry Košice – pokračovateľskej organizácie Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Je autorom konceptu projektu EHMK Košice 2013 a má skúsenosti s jeho implementáciou a stratégiou udržateľnosti. Michal vedie a je súčasťou medzinárodných projektov pre rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu, medzisektorových projektov, vzdelávania, mobilít a business modelov. Je poradcom pre politiku kultúry a kreatívneho priemyslu na mestskej, regionálnej a národnej úrovni. Zastupuje mesto Košice v Sieti kreatívnych miest UNESCO. Michal pôsobí ako spolupredseda European Creative Business Network a je zodpovedný za financovania z EÚ. Je dočasným riaditeľom pre vznikajúce kolokačné centrum v rámci EIT Culture and Creativity.

Program

8:15 – 9:00registrácia & welcome coffee

9:00 – 9:10 – welcome to PLACE!

9:10 – 9:45 – Michal Hladký

9:45 – 10:30 – Charles Landry

10:30 – 11:00coffee break

11:00 – 11:40 – Petra Marko

11:40 – 12:20 – Levente Polyak

12:20 – 13:45obed

13:45 – 14:05 – Alexander Shevchenko

14:05 – 14:45 – Martin Howitt

14:45 – 15:25 – Barbora Ruščin

15:25 – 15:35záver

15:35 – 16:30networking