Inovačné programy

Projekt Košice 2.0 prináša širokú ponuku inovačných programov, ktoré vytvárajú príležitosti podieľať sa na riešení mestských výziev. Sú určené pre startupy, podnikateľov, mimovládne organizácie, profesionálov z oblasti informačných technológií a kreatívneho priemyslu, ale aj aktívnych občanov mesta.

Inovačné programy sú nastavené tak, aby prinášali reálne výsledky v podobe riešení konkrétnych problémov, definovaných Mestom Košice a CX Inštitútom. Tie sa budú týkať širokej škály verejných služieb, ktoré poskytuje mesto svojim obyvateľom ‒ od verejných priestranstiev, MHD, parkovania cez kultúru, školstvo, územné plánovanie až po komunikáciu občana s úradmi.

Eastcubator Košice

Akceleračný program

Poskytne zapojeným startupom a podnikateľom pomoc vo forme koučingu a mentoringu. V akceleračnom programe získa podporu celkovo 30 startupov, teda začínajúcich podnikateľských zámerov s potenciálom priniesť inovácie do mestských služieb.

Počas troch rokov budú realizované tri kolá Akceleračného programu. Tri najlepšie projekty získajú cenu Accelerator Progress Award. 

Inovuj ty!

Nositeľom inovácie môže byť každý z nás. Mesto dennodenne čelí výzvam, ktorých riešenia môžu priniesť práve kreatívni ľudia ‒ jeho obyvatelia. Preto je súčasťou inovačných programov aj grantový program Inovuj ty! určený občanom a neziskovým organizáciám.

Program finančne a mentoringovo podporí 36 ideí, ktoré pomôžu zlepšiť mestské služby, verejný priestor, komunikáciu s mestom a prispejú k participácii.

Najlepšia inovácia je tá, ktorá vznikne na podnet vlastných potrieb jej používateľa. Pridaj sa a Inovuj ty!

Hackathony

Hackathon je inovatívna forma stretnutia programátorov, dizajnérov, grafikov, marketérov a ďalších nadšencov inovácií. Počas niekoľkých hodín až dní intenzívne pracujú v tímoch, pod dohľadom skúsených mentorov a na vopred zvolenom zadaní.

Prihlásené tímy budú reagovať na výzvy zadané mestom Košice a CX Inštitútom a víťazný tím si odnesie cenu Hackathon Awards.

Eventy & meetupy

Podporujú networking a spolupráce kreatívcov, starupistov, občanov, podnikateľov a zástupcov samosprávy.

Cieľom eventov – lokálnych podujatí (workshopov, prednášok, či neformálnych stretnutí) je rozvíjať už existujúce partnerstvá a zapojiť do projektu komunity fungujúce v našom meste.

Na druhej strane meetupy podporia vznik nových multidisciplinárnych spoluprác medzi členmi komunít, ako sú neziskové organizácie či startupy, samosprávou, podnikateľmi, profesionálmi z oblasti kultúry a kreatívneho sektora.