Citizen Experience and Well-being Institute (CXI)

Tvorí ho výskumný a analytický tím, ktorý pomocou dát mapuje verejný priestor a služby mesta s cieľom zvýšiť kvalitu života jeho občanov. 

Vznikol v rámci projektu Košice 2.0 ako súčasť neziskovej organizácie Creative Industry Košice.

Cieľom CXI je zvýšiť kvalitu života obyvateľov mesta Košice.

CXI svojou činnosťou podporuje rozhodovanie na základe dát, identifikuje výzvy a hľadá možnosti ako ich adresovať v spolupráci mesta, univerzít, podnikateľského a občianskeho sektora. 

Na naplnení cieľov CXI pracujú výskumnícke tímy Verejný priestor, Dáta a Služby.

Pre naplnenie svojho cieľa využíva

Výskum

Inštitút zbiera, analyzuje a spracováva dáta o kvalite života obyvateľov mesta, verejnom priestore a službách, ktoré mesto poskytuje. Zaujíma sa o súčasný výskum aj dobrú prax miest vo svete a skúma nové metódy a spôsoby spracovania informácií o mestskom prostredí.

Participáciu

Inšitút spolupracuje s verejnými, vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami, podnikateľským prostredím aj neziskovým a občianskym sektorom. Využíva participatívne metódy na aktívne angažovanie a zapojenie občanov do otázok rozvoja mesta.

Kreativitu

CXI využíva kreatívne metódy kombinujúce nové technológie a umenie pre zber, interpretáciu a vizualizáciu dát.

Inovácie

Inštitút formuluje výzvy a zadania pre akceleračné, inovačné a vzdelávacie programy určené občanom, podnikateľom a kreatívcom.

Novinky

Výskumné štúdie