Majú Košice potenciál byť mestom peších vzdialeností?


[CXI]

Citizen Experience and Wellbeing Institute (CXI) sa v ďalšom článku týkajúcom sa kvality bývania zameral na pešiu dostupnosť služieb od bytov a domov v Košiciach. Vyvíjame metódy, ktoré môžu mestu pomôcť identifikovať lokality v rámci súčasnej zástavby mesta s nedostatočným pokrytím službami. Tieto metódy môžu byť zároveň využité pri plánovaní kapacít vybavenosti pri ďalšom rozvoji mesta s efektívnym využívaním súčasnej infraštruktúry.

V interaktívnej príbehovej mape sa čitateľ dozvie, prečo sa vôbec zaoberáme pešími vzdialenosťami, ktoré časti mesta majú najlepšiu a najhoršiu pešiu dostupnosť a ako môže vplývať absencia už jedného typu služby na plynulosť dopravy a kvalitu života v meste.

Mapa je dostupná na tomto odkaze alebo po kliknutí na obrázok.