Grantový program Inovuj Ty! podporuje aktivity jednotlivcov a subjektov neziskového sektora. Zameriava sa na zlepšovanie kvality života obyvateľov mesta Košice a na podporu občianskej participácie.

Inovuj ty! je súčasťou inovačných programov projektu Košice 2.0 a je určený občanom
a neziskovým organizáciám. Zameriava sa na inovácie, verejný priestor a komunity.

Inovuj ty! verí, že nositeľom inovácie s cieľom pozitívne ovplyvniť kvalitu života
v meste môže byť každý z jeho obyvateľov.

Prvé kolo výzvy: Budovanie a prepájanie komunít

Október 2021

Prvé kolo otvorenej výzvy programu Inovuj Ty! bolo zamerané na projekty, ktoré prinášajú aktivity alebo riešenia pre budovanie a prepájanie komunít a otestujú ich v reálnom mestskom prostredí. Hlavnými prioritami výzvy boli:

 • podpora občianskej participácie,
 • podpora rozvoja komunitného života,
 • podpora sociálnej inklúzie, porozumenia a tolerancie,
 • podpora sociálnych inovácií.

Kompletné znenie výzvy | Zoznam úspešných žiadateľov

Druhé kolo výzvy: Rozvoj kultúry verejných priestranstiev a ich vizuálna kvalita

Marec 2022

V druhom kole boli podporené projekty zamerané na rozvoj kultúry verejných priestranstiev a ich vizuálnu kvalitu.

Hlavné priority výzvy boli:

 • identita a interpretácia miesta: podpora lokálnych daností verejného priestoru, originálne riešenie pre danú lokalitu,
 • umenie vo verejnom priestore: podpora umenia vo verejnom priestore, lokálna umelecká intervencia,
 • občianske aktivity vo verejnom priestore: podpora občianskej angažovanosti vo verejnom priestore,
 • bezpečné a inkluzívne miesto: ľahko dostupné miesto, otvorené pre rozmanité skupiny obyvateľstva,
 • ekologické mesto: zelený verejný priestor vytvárajúci a ovplyvňujúci priaznivú klímu mesta.

Kompletné znenie výzvy | Zoznam úspešných žiadateľov

Tretie kolo výzvy: Skvalitnenie verejného priestoru a zapojenie komunít

September 2022

Tretie kolo výzvy podporilo projekty, ktoré skvalitnia kultúru a vizuálnu kvalitu verejného priestoru a zároveň posilnia odolnosť a angažovanosť komunít v rozvoji mesta.

Hlavnými prioritami výzvy boli:

1. projekty zamerané na:

 • rozvoj kultúry verejných priestranstiev a ich vizuálnu kvalitu
 • aktivity/riešenia pre budovanie a prepájanie komunít v meste

2. projekty, ktoré vznikli ako:

 • inovácie na podnet tejto výzvy
 • táto výzva sa stala preukázateľným motívom na zlepšenie už existujúcich iniciatív

3. projekty z vecného hľadiska zamerané na:

 • verejný priestor pre komunity – prinášajúce originálne riešenie pre danú lokalitu a komunitu
 • umenie vo verejnom priestore – podpora umenia vo verejnom priestore (napr. lokálna umelecká intervencia)
 • občianske aktivity vo verejnom priestore – podpora občianskej angažovanosti vo verejnom priestore
 • bezpečné a inkluzívne mesto – projekty prinášajúce originálne riešenia v oblasti bezpečnosti a inklúzie pre rozmanité skupiny obyvateľstva
 • zelené mesto – projekty zamerané na zelenú infraštruktúru mesta

Kompletné znenie výzvy Zoznam úspešných žiadateľov

Novinky