Grantový program Inovuj Ty! podporuje aktivity jednotlivcov a subjektov neziskového sektora. Zameriava sa na zlepšovanie kvality života obyvateľov mesta Košice a na podporu občianskej participácie.

Inovuj ty! je súčasťou inovačných programov projektu Košice 2.0 a je určený občanom
a neziskovým organizáciám. Zameriava sa na inovácie, verejný priestor a komunity.

Inovuj ty! verí, že nositeľom inovácie s cieľom pozitívne ovplyvniť kvalitu života
v meste môže byť každý z jeho obyvateľov.

Prvé kolo výzvy: Budovanie a prepájanie komunít

Október 2021

Prvé kolo otvorenej výzvy programu Inovuj Ty! bolo zamerané na projekty, ktoré prinášajú aktivity alebo riešenia pre budovanie a prepájanie komunít a otestujú ich v reálnom mestskom prostredí. Hlavnými prioritami výzvy boli:

  • podpora občianskej participácie,
  • podpora rozvoja komunitného života,
  • podpora sociálnej inklúzie, porozumenia a tolerancie,
  • podpora sociálnych inovácií.

Kompletné znenie výzvy | Zoznam úspešných žiadateľov

Druhé kolo výzvy: Rozvoj kultúry verejných priestranstiev
a ich vizuálna kvalita

Marec 2022

V druhom kole boli podporené projekty zamerané na rozvoj kultúry verejných priestranstiev a ich vizuálnu kvalitu.

Hlavné priority výzvy boli:

  • identita a interpretácia miesta: podpora lokálnych daností verejného priestoru, originálne riešenie pre danú lokalitu,
  • umenie vo verejnom priestore: podpora umenia vo verejnom priestore, lokálna umelecká intervencia,
  • občianske aktivity vo verejnom priestore: podpora občianskej angažovanosti vo verejnom priestore,
  • bezpečné a inkluzívne miesto: ľahko dostupné miesto, otvorené pre rozmanité skupiny obyvateľstva,
  • ekologické mesto: zelený verejný priestor vytvárajúci a ovplyvňujúci priaznivú klímu mesta.

Kompletné znenie výzvy | Zoznam úspešných žiadateľov

Tretie kolo výzvy Inovuj Ty!
Viac informácií už čoskoro.

Novinky