Inšpirujte sa príkladmi, ako zlepšiť verejný priestor, a ZAPOJTE SA DO VÝZVY!


[Inovuj ty!]

Rozvoj kultúry verejných priestranstiev a ich vizuálna kvalita – to sú hlavné témy druhého kola otvorenej výzvy grantového programu Inovuj ty! V nasledujúcom texte ti prinášame niekoľko dobrých nápadov aj tipy na lokality od Útvaru hlavného architekta mesta Košice, ktoré by stálo za to zveľadiť.

Dobré navrhnuté a udržiavané verejné priestory zvyšujú nielen kvalitu a spokojný život ľudí, ale
podporujú tiež rozvoj a atraktivitu mesta. V druhom kole výzvy Inovuj ty! dávame preto možnosť ľudom žijúcim v Košiciach, aby sami prišli s nápadmi, ako pracovať s verejným priestorom bez radikálneho zásahu a negatívneho vplyvu na prostredie.

Máte nápad, ale nenašli ste vhodné miesto?

V Košiciach a ich okolí sa isto nájde veľa miest s potenciálom stať sa kvalitným verejným priestorom. Niekoľko príkladov mestských priestorov nájdete na fotografiách.

Kuzmányho sídlisko – vnútroblok

Park Angelinum – vnútroblok

Hvozdíkov park

Južné Mesto

Pozrite si Návrhy mestských verejných priestorov ÚHA.

Viete o ideálnom mieste, ale nemáte nápad?

1. Umenie vo verejnom priestore

Keď prenesieme umenie z interiéru galérií na verejné priestranstvo, okoloidúci si okrem umeleckého diela všimnú aj špecifiká a potenciál samotného miesta, ktorý častokrát prehliadali. Uvedomia si jeho identitu a ich vzťach k nemu sa prehĺbi. Originálnym riešením pre danú lokalitu, ktorou sa zvýši aj jej kvalita, môže byť napríklad umelecká inštalácia alebo intervencia, galéria pod holým nebom, alebo zaujímavo riešená vyhliadka.

2. Kvalitnejší verejný priestor v obytných zónach

Verejné priestory v bezprostrednej blízkosti našich obydlí sú miestom kde trávime väčšinou najviac času. Okrem toho sa na ne pozeráme dennodenne z okna. Špecifickými miestami sú vnútrobloky, pričom skvalitňovanie môže mať podobu malých parkových úprav, inštalácie herných prvkov, novej oddychovej zóny či mobilnej záhradky.

3. Občianske aktivity vo verejnom priestore

Čo tak vlastný susedský festival alebo dobrovoľnícka aktivita, ktorá ešte viac prepojí susedskú komunitu a zároveň zveľadí verejný priestor? Stále obľúbenejšie sú aj jarmoky a trhy, ktoré sa vrátili do urbánneho priestoru v zmodernizovanej podobe napríklad v podobe street food festivalov alebo swapov a oživujú verejné priestory našich miest.

4. Zelené mesto zdola

Zeleň v mestskom prostredí je nesmierne dôležitá – zvyšuje odolnosť mesta voči klimatickým zmenám a kvalitu ovzdušia. V horúcich letných dňoch zelené plochy pohlcujú teplo, udržujú vlhkosť a vytvárajú príjemný tieň. Nevyužívaný a zanedbaný pozemok v meste sa môže premeniť napríklad na komunitnú záhradu, kde nájdu útočisko nielen ľudia so záujmom o pestovanie, ale tiež tí, čo chcú jednoducho tráviť čas v spoločnosti prírody.

Spôsobov, ako skvalitniť verejný priestor, je nekonečné množstvo a každý nápad je výnimočný aj vďaka miestu, kde sa má realizovať. Poďte s nami uskutočniť ten váš!