Fotograf: Maja Bodnárová

Na zastávkach MHD je horúco. Vieme, ako to zmeniť


[CXI]
V septembri 2022 sa v rámci projektu Košice 2.0. konal Design sprint na tému mestských tepelných ostrovov. Tvorivosť jeho účastníkov priniesla viacero návrhov na opatrenia, ktoré by mohli pomôcť zm...

Urban Talk Anička


[CXI, Urban Talk Anička]
Koncom augusta sa v rámci projektu Košice 2.0. konala diskusia v parku Anička. Diskusia bola súčasťou formátu Urban Talks, ktoré vám prinášajú debaty odborníkov na témy súvisiace s verejným priesto...