Kategória: Urban Talk Anička

Urban Talk Anička


[CXI, Urban Talk Anička]
Koncom augusta sa v rámci projektu Košice 2.0. konala diskusia v parku Anička. Diskusia bola súčasťou formátu Urban Talks, ktoré vám prinášajú debaty odborníkov na témy súvisiace s verejným priesto...