Našli sme osobnosti výskumu a inovácií v Košiciach 

Mapovali sme výskum v oblasti kvality života u doktorandov v Košiciach 

Creative Industry Košice, n.o. v spolupráci košickými vysokými školami hľadá výnimočné výskumné projekty začínajúcich odborníkov (doktorandov) vo vede, technike a umení, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života. V nultom ročníku mapovania tém dizertačných prác a výskumov, sme oslovili vysoké školy v Košiciach s cieľom mapovania témy dizertačných prác doktorandov. Do iniciatívy sa zapojili univerzity TUKE a UPJŠ. Zber prebiehal pomocou dotazníkov, ktoré boli rozšírene za pomoci samotných univerzít. Zapojenie doktorandov bolo dobrovoľné. Vyzbierali sme 71 výskumných tém, z nich sme vybrali 25 prác, ktoré z výberu najviac reflektujú na zvyšovanie kvality života. Na základe všetkých prihlásených tém, sme identifikovali 5 kategórií.  

Vidíme potenciál pracovať s mladým vedeckým talentom v meste a podporiť napĺňanie jeho potenciálu. V budúcnom projekte by sme sa komunite doktorandov v Košiciach chceli venovať intenzívnejšie a zlepšovať o nich povedomie v meste. 

ZDRAVIE

V téme zdravie nájdete témy výskumu, sa snažia pomôcť priamo ľudom cez detekciu rozličných chorôb, pochopenia ako funguje ľudské telo alebo aké faktory vplývajú na zdravie jednotlivca. Výsledky prác vedia v rozličnej miere priamo alebo nepriamo prispieva ku kvalite života obyvateľov.

 • Denis Burčík 
 • Shoshana Chovan  
 • Veronika Džupponová 
 • Petra Kolembusová 
 • Ester Nosáľová 

Viac o výskume >>

ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE

V téme, ktorú sme nazvali zdravotnícke technológie, nájdete témy zamerané na výskum v oblasti technológií a inovatívnych metód, ktoré v konečnom dôsledku pomáhajú pri uzdravovaní pacienta, a tak zlepšujú jeho kvalitu života.

 • Tomáš Breškovič 
 • Wanda Mamrilla 
 • Denisa Porubčanová 
 • Branko Štefanovič 
 • Gabriel Stolárik 

Viac o výskume >>

TECHNOLÓGIE

V tejto oblasti nájdete témy výskumu, ktoré zlepšujú kvalitu práce a efektivitu práce v špecifických odvetviach, a tak sa pracovníci môžu venovať zmysluplnejšej práci a zvyšujú kvalitu pracovného prostredia

 • Anton Korniienko  
 • Jaroslav Romančík 

Viac o výskume >>

SPOLOČNOSŤ

V tejto oblasti nájdete výskumy, ktoré sa zaoberajú rozličnými oblasťami kvality života a ich determinantmi. Výskum v týchto oblastiach môže v budúcnosť pomôcť tvoriť lepšie verejné politiky alebo aj pomôcť rozvíjať podnikateľský sektor

 • Daniela Hadačová 
 • Janka Nováková 
 • Katarína Plačková 
 • Štefánia Puzderová 

Viac o výskume >>

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V tejto oblasti nájdete výskumy, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie kvality prostredia, ktoré  môžu obyvateľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, minimalizovať hluk alebo získať viac zelených plôch v meste.  

 • Martina Fabianová 
 • Ivana Halaszová 
 • Ivan Mihálik 
 • Alžbeta Nováková 
 • Kristián Pástor 

Viac o výskume >>