Zapojte sa do prieskumu spokojnosti s lokalitou Alvinczyho


[CXI]

Útvar hlavného architekta Košíc, Košice 2.0 a spracovatelia územného plánu chcú poznať názory obyvateliek a obyvateľov na lokalitu Alvinczyho (lokalita ohraničená ulicami Gorkého – Slovenskej jednoty – Rampová – Masarykova).

Dotazník je určený pre každého kto v lokalite býva, pracuje alebo ňou často prechádza.

Odpovede od respondentov dotazníka budú dotvárať analytickú štúdiu, ktorú mesto pre danú lokalitu v najbližšej dobe pripravuje.

Dotazník sa zameriava na primárne na tri základné témy, a to občianska vybavenosť, verejný priestor a mobilitu. Obyvatelia a obyvateľky majú príležitosť sa vyjadriť k tomu, ako územie v súčasnosti vnímajú a čo považujú za bariéru pre spokojný život v lokalite.

Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie vám zaberie len 15 minút. Odpovede zbierame do konca mája.

Zapojte sa!

Odkaz na dotazník: https://vyskum.typeform.com/to/utYzNU3T