Osem z desiatich Košičanov vníma svoju budúcnosť pozitívne

Počas festivalu Biela noc 2022 sme zrealizovali prieskum s košickými návštevníkmi o tom, ako vnímajú budúcnosť svojho mesta, krajiny, ale aj svoju vlastnú. Dozvedeli sme sa, že zatiaľ čo budúcnosť Slovenska vníma pozitívne menej ako polovica respondentov, až 60% respondentov očakáva zmenu životnej úrovne v nasledujúcom období. Viac sa o výsledkoch prieskumu dočítate v nasledujúcom článku a v priloženej výskumnej správe. 

Festival Biela noc je neodmysliteľnou súčasťou Košíc. Každoročne priláka rôznorodé publikum – od najmladších, až po seniorov, ale aj divákov, ktorí kultúrne podujatia inak nevyhľadávajú. Jedinečné je aj miesto jeho konania, keďže väčšina vystavených diel je dostupná vo verejnom priestore. Počas festivalu v meste stretnete množstvo svojich známych a priateľov. Pri vytváraní tohtoročného dotazníka sme sa inšpirovali samotnými dielami na Bielej noci, a to „Budúcnosť je vaša” (Slovenská sporiteľňa) a “Dážď” (Dorota Sadovská). Obidve diela reflektovali víziu, že budúcnosť má človek vo svojich rukách a vie ju nejakým spôsobom ovplyvňovať. Nadpis „Budúcnosť je vaša“ je umeleckým presahom konceptu komunikácie komerčnej banky, ktorej cieľom je naladiť diváka na pozitívne vyhliadky smerom do budúcnosti. A dielo „Dážď“ sa snaží vo svojej podstate poukázať a to, že mestá boli stavané pre ľudí a nie naopak (viac o dielach sa dočítate na stránke festivalu Biela noc

Prieskum zameraný na budúcnosť 

Anketári viedli vo vybraných časoch krátke rozhovory s návštevníkmi festivalu pri umeleckých dielach a ich odpovede zachytili do dotazníka. 144 Košičanov nám prezradilo, ako vnímajú svoju budúcnosť, vplyv na svoju budúcnosť a budúcnosť Košíc a Slovenska. 

Slovensku veria najmä tridsiatnici 

Na základe vzorky respondentov v dotazníku sa môžeme pozrieť na určité postoje k budúcnosti aj na z hľadiska vekových skupín. Vplyv na budúcnosť krajiny vidí nádejne najmä generácia tridsiatnikov. U mladších a starších, prevažuje skôr negatívny postoj k možnosti ovplyvniť verejné dianie. Približne do štyridsiatky rastie dôvera k aktívnemu vplyvu na vlastnú budúcnosť. U respondentov okolo päťdesiatky je už zrejmý klesajúci trend vo vnímaní vplyvu na svoju životnú úroveň. 

Košičania vnímajú riziko poklesu životnej úrovne

V niektorých oblastiach každodenného života očakávame viac zmien, než v iných. Očakávanie stability vyhodnocujú respondenti vo vzťahoch s blízkymi, v otázke bydliska, profesie a pracoviska. V otázke životnej úrovne očakáva zmenu šesť z desiatich respondentov. Môže to byť ovplyvnené aj napĺňajúcim sa rizikom poklesu životnej úrovne, ktorá súvisí s vysokou infláciou, ale aj rôznymi pesimistickými prognózami uverejňovanými v médiách.  

Návštevníci pomenovali aj najväčšie výzvy mesta

Keďže Biela noc je kultúrnym podujatím, jeho návštevníci prirodzene uvádzajú kultúru ako jednu z prioritných výziev aj pre mesto. V prvej trojici výziev, ktoré respondenti identifikovali, je aj podpora miestnej ekonomiky a riešenie problému odlivu mladých ľudí. Na základe výsledkov je zrejmé, že Košičania vnímajú viacero problémov, avšak žiadnemu nepripisujú najvyššiu prioritu. 

Menej ako polovica návštevníkov vníma budúcnosť Slovenska pozitívne 

Jednou z hlavných tém prieskumu bol pohľad jednotlivcov na budúcnosť. Z výsledkov vyplýva, že najpozitívnejšie hľadíme na svoju vlastnú budúcnosť a budúcnosť svojich blízkych. Dokonca aj v súvislosti so životnou úrovňou domácnosti, sú pesimistami približne len traja z desiatich respondentov. Optimizmus sa ale citeľne vytráca pri pohľade na budúcnosť mesta Košice a Slovenska. Budúcnosť Košíc vníma pozitívne šesť z desiatich opýtaných a Slovenska len štyria.  

90% respondentov verí, že má budúcnosť pevne v rukách 

Najmenší vplyv máme podľa respondentov na budúce smerovanie Slovenska a Košíc. Päť z desiatich respondentov signalizuje, že má vplyv na smerovanie budúcnosti Slovenska. Naopak, až deväť z desiatich respondentov udáva, že má vplyv na smerovanie svojej budúcnosti. 

V prieskume sme sa pýtali aj na emócie, ktoré diela vyvolali: Padajúce prsty v diele „Dážď“ vyvolali znechutenie, ale aj nedočkavosť 

V prieskume sme sa respondentov opýtali, aké emócie v nich sledované umelecké dielo vyvolalo. Cieľom bolo sledovať, ako rôznorodé publikum respondentov zareaguje na obsah sprostredkovaný umením. 

Na obe diela respondenti zareagovali odlišne. Ukazuje sa, že dielo Doroty Sadovskej “Dážd” sa spája s prekvapením a nedočkavosťou. Emócia nedočkavosti viac prevažuje u žien. Dielo, ktoré zobrazuje padajúce prsty vyvoláva očakávanie, že na obraze sa ešte niečo musí stať. Toto očakávanie ale zostáva nenaplnené. Dielo vyvoláva vo väčšej miere emóciu znechutenia u mladšieho publika. Staršia generácia vníma dielo citlivejšie, lepšie vníma aj skutočnú metaforu umeleckého diela. 

Naopak, dielo “Budúcnosť je vaša” pôsobí na divákov viac pozitívne. Dielo vyvoláva u mladšej generácie predovšetkým pocit strachu, čo je logické, keďže budúcnosť je pre nich ešte vzdialená, nepredstaviteľná. U staršej generácie strach nedominoval, keďže má viac životných skúseností a budúcnosť pre nich nie je subjektívne až tak vzdialená, ako pre mladých. 

Uvedomujeje si vplyv na vlastnú budúcnosť

Budúcnosť je pre nás vždy veľkou neznámou. Pandémia Covid-19 a vojnový konflikt na Ukrajine sú pre spoločnosť nedávnym príkladom neočakávanej zmeny, ktorá ovplyvnila celý svet. Predpovedať budúcnosť na základe dát sa snažia prognostici, ale aj pre nich ide o čoraz náročnejšiu úlohu, v ktorej sa im príliš nedarí. V našom živote musíme počítať s nepredvídateľnými udalosťami. V prieskume sa ukázalo, že obyvatelia v súčasnosti nedôverujú inštitúciám, a teda ani lídrom. Príliš neveria, že ich hlas má vplyv na širší spoločenský vývoj, smerovanie krajiny a mesta, v ktorom žijú. Polovica respondentov sa nestotožňuje s názorom, že môže na Slovensku niečo aktívne zmeniť. To platí aj pre pohľad na budúcnosť Košíc. Optimistickejšie sa respondenti pozerajú na svoju vlastnú budúcnosť. V bezprostrednej osobnej sfére majú značný vplyv, ktorý si aj uvedomujú. 

Festivaly podobného druhu ako je Biela noc, prinášajú možnosť komunikovať s obyvateľmi a návštevníkmi mesta. Ide o jedinečnú príležitosť, ako sa mesto môže občanom priblížiť, spoznať ich postoje a názory na rôzne dôležité témy, ktoré môžu neskôr formovať verejnú diskusiu. Veríme, že umenie môže spoločnosti pomôcť budovať kultivovanú komunikáciu. 

Prieskum počas bielej noci sme robili aj minulý rok. Prečítajte si jeho výsledky.

Podrobnejšiu analýzu si môžete pozrieť v priloženom reporte od Slavomíra Ondoša.