Kto získa cenu za najlepší startup? Príďte na Demo Day podporiť svojho favorita!

  • Budova Alfa, Kasárne/Kulturpark
  • 29. jún 2021
  • 18:00

Demo Day je záverečné podujatie akceleračného programu Challenger Urban:Creative. Predstaví sa na ňom 8 tímov, ktoré počas niekoľkých mesiacov rozvíjali inovatívne produkty alebo služby s potenciálom prispieť k rozvoju mesta Košice.

Na základe kritérií ako inovatívnosť, dopad na kvalitu života občanov, realizovateľnosť a progres v programe získa najlepší startup titul Acceleration Progress Award a finančnú odmenu vo výške 10.000 Eur.

Odborná porota: 

  • Marcel Gibóda, viceprimátor mesta Košice
  • Heliodor Macko, CEO spoločnosti SEAK Energetics
  • Michal Nešpor, partner v Crowdberry
  • Mária Virčíková, CEO a spoluzakladateľka Matsuko

Svojho favorita si bude voliť aj publikum. Ten bude odmenený balíkom služieb od partnerov programu.

POZOR! Kapacita sály je obmedzená v súlade s platnými protipandemickými opatreniami.
Na podujatie je preto potrebné registrovať sa na tomto odkaze


Program:
17:30 – 18:00      Registrácia účastníkov
18:00 – 18:15

 

     Uvítacie príhovory:

  • Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice n.o.
  • Peter Kolesár, partner v Civitta Slovakia
  • Zástupca mesta Košice
18:15 – 19:25      Prezentácie 8 tímov zapojených v prvom ročníku programu Challenger Urban Creative
19:25 – 19:55      Keynote prezentácia: Milota Sidorová (MIB)
19:55 – 20:10      Vyhlásenie víťazov 1. ročníka programu Challenger Urban:Creative
     Zmena programu vyhradená.

 Keynote

Hlavnou rečníčkou podujatia bude Milota Sidorová, krajinná architektka, facilitátorka, plánovačka, analytička a riaditeľka Kancelárie participatívneho plánovania Metropolitného Inštitútu Bratislavy. Milota prepája a metodicky hľadá priesečníky spoločných  záujmov  medzi rôznorodými aktérmi tak, aby sa tvorili spravodlivejšie, transparentnejšie a menej konfliktné mestá. Vo svojom príspevku sa bude venovať téme participácie občanov v zlepšovaní kvality života v meste.

8 účastníkov programu, to je 8 startupov pre mesto Košice. Prečítajte si článok, v ktorom sa dozviete viac o jednotlivých projektoch.