Poznáme účastníkov Challenger Urban:Creative 2022!


[Akceleračný program]

Druhý ročník akceleračného programu Challenger Urban:Creative odštartoval 7. apríla 2022 v rámci výberového Bootcampu. Do výberu sa prihlásilo množstvo kvalitných startupov, z ktorých odborná porota vybrala tie najlepšie, s potenciálom zlepšiť život v meste Košice a napomôcť k jeho rozvoju. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme vybraných 12 tímov, ktoré sa zúčastnia druhého ročníka akceleračného programu Challenger Urban:Creative.

AviBike Ltd. – BLOCK (HUN)

BLOCK sa snaží zabrániť krádežiam bicyklov a kolobežiek. Ich cieľom je do Košíc priniesť a spopularizovať udržateľnú mestskú mikromobilitu. Podarilo sa im vytvoriť uzamykateľné stojany pre bicykle a kolobežky, ktoré sú rozostavené po meste pre verejné použitie. Na jeho využitie stačí mať stiahnutú aplikáciu, umiestniť bicykel do stojana a zaistiť ho, pričom nie je potrebné so sebou nosiť žiadne zámky. Užívatelia elektrobicyklov môžu tieto zámky využívať rovnako – dokonca si tu svoje bicykle môžu počas úschovy zároveň nabiť.  

BringAuto s.r.o. (CZE)

BringAuto je startup, ktorý vyvíja doručovacieho robota, ktorý šetrí ľudskú prácu, zvyšuje rýchlosť doručovania zásielok a znižuje počet doručovania autami v mestách. Roboty sú poháňané elektrickou energiou a mali by pomôcť zlepšiť kvalitu života obyvateľov a tiež zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste.  

LiveSpace – Spoločné bývanie (SVK)

LiveSpace vytvoril komunikačnú platformu pre ľudí žijúcich v rezidenčných komunitách, ktorú by chcel tím implementovať aj v Košiciach. Vďaka tejto platforme môžu ľudia komunikovať jednoduchšie a bez bariér v rámci svojich rezidenčných komunít. Prostredníctvom platformy je možné užívateľom doručiť oznámenia, nahlasovať poruchy, získať prístup k potrebným dokumentom či prieskumom. Jej pomocou budú občania upozorňovaní na všetko podstatné, čo sa v ich rezidenčnej komunite deje.

Modern Mobility (EST)

Startup vyvíja inteligentné mobilné riešenia pre mestské aj vidiecke oblasti. Vytvoril platformu, ktorá by v Košiciach pomohla s organizovaním dopravy na požiadanie na bežných, ale aj autonómnych vozidlách. Doprava na požiadanie predstavuje riešenie, vďaka ktorému je preprava kratšia, lacnejšia a má až o 30 % nižšie emisie CO2. Riešenie je jednoduché na zavedenie do praxe a plne automatizované, takže môže slúžiť ako samostatná služba, alebo môže podporovať už zavedenú mestskú či prímestskú dopravu.  

Ninjamoba LTD (MLT)

Ninjamoba umožňuje konverzáciu s umelou inteligenciou použiteľnú pre oblasť zdravia, vzdelávania, či životného prostredia. Konverzačný asistent je integrovaný do špecifických domén, ktoré napríklad zodpovedajú často kladené otázky a tiež systémov, ktoré poskytujú špecifickú spätnú väzbu. Tím v súčasnosti pracuje na zlepšovaní jeho funkčnosti a kvality, aby čo najviac zvýšil jeho sociálny dopad. 

Nordics.io (SVK)

Nordics.io je platforma, ktorá umožňuje klientom špecifikovať, s čím potrebujú pomôcť pri vývoji softvéru a následne im pomôže vyhľadať, ktorý z najlepších verifikovaných dodávateľov informačných technológií je najvhodnejší pre daný typ problému. Zároveň pomáha pri optimalizácii náborového procesu, ktorý urýchľuje vďaka umelej inteligencii, ktorá zhromažďuje a analyzuje dáta a tak umožňuje znižovať počty pohovorov a teda ušetriť čas pri výbere ľudí.  

Ozaj (SVK)

Softvér, ktorý tento startup ponúka, dokáže vytvárať 3D objekty z 2D obrázkov alebo z audio-vizuálnych záznamov, pomocou umelej inteligencie, ktorá pomáha rekonštruovať skutočný svet zachytený na rôznych formátoch v akýchkoľvek podmienkach. Technológia používa umelú inteligenciu na priamu rekonštrukciu 3D objektov a scén v reálnom čase.  

Revizion (UKR)

Revizion pomáha firmám identifikovať a následne efektívne riešiť zákaznícke problémy a to prostredníctvom zabezpečenia rýchlej odpovede na hodnotenia zákazníkov pomocou rôznych komunikačných kanálov. Ich služba buduje kompletný obchodný proces na udržiavanie či vracanie zákazníkov.  Okrem spätnej väzby umožňuje Revizion zároveň analýzu dát, čo pomáha pri kompletnom porozumení situácie, vďaka čomu sa užívatelia môžu dopracovať k riešeniam rýchlejšie a efektívnejšie.  

Smartico s.r.o. (UKR/SVK)

Zariadenia spoločnosti Smartico sa používajú v rôznych odvetviach priemyslu na vzdialený zber a prenos dát cez siete s veľkým dosahom, úzkopásmové siete alebo aj siete satelitov IoT. Tieto zariadenia sú energeticky úsporné (ich batérie vydržia 5-10 rokov) a je vďaka nim možné zbierať dáta v autonómnom režime aj zo zariadení a senzorov, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné a preto sú pri nich tradičné metódy merania pomocou káblov neefektívne, zložité alebo nemožné.  

Tirn Technology (SVK)

Tirn Technology vytvára cloudový simulačný softvér pre výrobcov autobusov, ktorý operátorom uľahčí zavádzanie elektrických autobusov do praxe. Softvér dokáže simulovať rozličné scenáre budúcej prevádzky, vďaka čomu je možné vynechať fyzické testovanie a predpovedať výkony autobusov, požiadavky na ich nabíjanie ako aj ich uhlíkovú stopu. Toto všetko dokáže softvér zistiť “od stola v niekoľkých jednoduchých krokoch. 

Togggle (GBR) 

Togggle ponúka nový prístup ku správe dát, ktorý jednotlivcom umožňuje spravovať osobné údaje v zabezpečených decentralizovaných úložných systémoch. Startup chce priniesť riešenie vytvorením dátovej banky, v ktorej si užívatelia môžu dáta spravovať sami a zdieľať ich len do takej miery, ako sa sami rozhodnú. Riešenie by mohlo zároveň pomôcť menším spoločnostiam, ktoré k dátam nemajú tak dobrý prístup ako veľké technologické spoločnosti, keďže získavanie dát priamo od užívateľov by mohlo prebiehať rovnomernejšie, než je to v súčasnej dobe. 

YourLOX (SVK) 

Cieľom YourLOX je vytvoriť mobilnú aplikáciu a platformu prepojených smart-skriniek = LOXov. Projekt sa zameriava na rozšírenie možností trávenia voľného času na už existujúcich športoviskách a voľnočasových zónach. Vďaka LOXu si občania, študenti či zahraniční návštevníci mesta môžu požičať športové pomôcky, ako napríklad basketbalové lopty, ping-pongové rakety či náradie na cvičenie priamo na mieste. Na prístup k zapožičaniu predmetov sa stačí registrovať v jednoduchej aplikácii, vyhľadať na mape svoj LOX a predmet prenajať. Proces požičania pokračuje používaním predmetu počas ľubovoľnej doby a končí vrátením a odfotením predmetu v LOXe.

Viac o akceleračnom programe sa dozviete na podstránke Challenger Urban:Creative.

To, ako vyzeral minulý ročník a kto v programe zvíťazil, si pozrite vo videu.