Program Challenger Urban:Creative sa rozbehol!


[Akceleračný program]

Akceleračný program sme z organizačnej fázy prepli do fázy implementačnej. To znamená, že sme sa spolu s účastníkmi a ich mentormi naplno pustili do práce na projektoch, ktoré majú potenciál zlepšiť kvalitu života a služieb v meste Košice. V nasledujúcich riadkoch získate prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa doteraz v rámci programu udialo, a čo nás v ňom ešte čaká.

Spoznali sme účastníkov programu

Výberový proces prebehol počas Bootcampu, ktorý sa konal 23. apríla online, za účasti partnerov projektu a externých mentorov. Hlavným zámerom bolo bližšie spoznať účastníkov a zhodnotiť, do akej miery zodpovedajú kritériám, ktoré boli nastavené pre prvé kolo akceleračného programu. Medzi tie patril inovačný potenciál projektu, jeho schopnosť zvýšiť kvalitu života v meste a v neposlednom rade aj motivácia a pripravenosť tímu. 

Pozvané tímy začali predstavením svojich projektov formou “elevator pitch”, teda krátkou 30 až 60 sekundovou prezentáciou tímu, problému a ponúkaného riešenia. Nasledovali krátke prezentácie v menších skupinách, po ktorých získali tímy okamžitú spätnú väzbu, ktorú následne zapracovali do svojich projektov. V ďalšej časti uchádzači absolvovali individuálne konzultácie s mentormi podľa vlastného výberu. Tí im poskytli svoj pohľad na prezentácie, biznis plány a možnosti ďalšieho zlepšenia.

Na záver uchádzači opäť prezentovali už vylepšené návrhy pred ostatnými účastníkmi, mentormi a porotou. Po neľahkom rozhodovaní vybrala porota 8 projektov, čím určili finálnych účastníkov programu Challenger Urban:Creative

Už o necelý týždeň sme pokračovali kick-off meetingom. Všetky zapojené tímy získali detailný prehľad o časovom rozvrhu, náročnosti, a taktiež nárokoch, ktoré na nich budú kladené. Účastníci sa mohli tešiť na dva praktické workshopy. Prvý, vedený Kristínou Korčekovou z CIVITTA, sa týkal základov biznis komunikácie. Na druhom workshope sme privítali externého mentora Adama Siposa, redaktora týždenníka Trend, ktorý sa venoval základom komunikácie s médiami. Tento intenzívny úvod pripravil účastníkov na hlavnú časť programu – workshopy organizované v troch tematických celkoch, šprintoch.

Šprint #1 IMAGINE je úspešne za nami

Každý z troch šprintov predstavuje týždeň skupinových tréningov a individuálnych konzultácií s externými mentormi a internými koučmi, a vyžaduje si plné nasadenie zapojených účastníkov. Ten prvý mal názov IMAGINE. Niesol sa v duchu pochopenia potrieb zákazníkov, vývoja produktu a výberu vhodného biznis modelu.

Ján Koscelanský zo Sudolabs položil základy „Customer discovery & Segmentation“, na ktoré nadviazal Dalibor Pulkert z Outboxers s workshopom na tému „Rozvoj produktu & Service Design“.

Investičná manažérka Terézia Jacová z Neulogy Ventures pokračovala témou tvorby a testovania biznis modelov.

Na záver šprintu si účastníci vypočuli inšpiratívny príbeh zakladateľa startupu CourtQuant Jozefa Maruščáka (v súčasnosti Sudolabs). Účastníci absolvovali taktiež dve kolá koučingov, ktorých cieľom bolo zhodnotiť prínos doterajších workshopov. Tímy za pomoci koučov identifikovali, ktorej z tém je potrebné venovať sa aj na individuálnej úrovni, nastavili si ciele pre program a identifikovali možnosti, ako sa prepojiť s možnými partnermi a klientmi.  

Po prvom šprinte majú teraz účastníci priestor na spracovanie poznatkov a ich uplatnenie v praxi. Počas dvojtýždňovej prestávky zdokonaľujú svoje produkty a služby, aby mohli pokračovať v získavaní cenných vedomostí počas druhého šprintu pod názvom VALIDATE. 

Na čo sa môžu tímy tešiť? 

V posledný májový týždeň budeme pokračovať programom zameraným na predaj, marketing a pochopenie trhu, či na možnosti pilotovania projektov v mestskom prostredí alebo v spolupráci s mestom. 

Posledný šprint s názvom GROW sa odohrá v polovici júna a bude venovaný téme práva a duševného vlastníctva, finančnému plánovaniu a získavaniu zdrojov financovania. Tímy budú zároveň finalizovať svoje pitch-decky, teda krátke záverečné prezentácie projektov určené potenciálnym investorom. Prostredníctvom formátu “Startup Roast” získajú vecnú a priamu spätnú väzbu od odborníkov z ich oblasti.

Po ukončení šprintov sa budú tímy sústrediť na zlepšovanie svojich prezentačných zručností, ktoré si overia na záverečnom Demo Day. Svoje projekty budú prezentovať pred publikom, investormi a odbornou porotou, ktorá vyberie absolútneho víťaza programu Challenger Urban:Creative. Ten si odnesie cenu Acceleration Progress Award vo výške 10 000€. 

Toto finálne podujatie sa bude konať 29. júna v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach a jeho súčasťou sa môžete stať aj vy! Príďte si vypočuť inšpiratívnych spíkrov a podporiť svoj obľúbený tím.

Registrujte sa už dnes.

Kompletný program zverejníme už čoskoro na našej web stránke.