Víťazom prvého kola akceleračného programu je startup, ktorý môže znížiť uhlíkovú stopu v Košiciach


[Akceleračný program]

Predposledný júnový večer v Kulturparku bol venovaný akcii s názvom Demo Day. Tá dala definitívnu bodku za prvým ročníkom akceleračného programu Challenger Urban:Creative.

Podujatie, ktoré oficiálne otvoril primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, bolo vyvrcholením dvoch mesiacov intenzívnej práce ôsmich zapojených tímov. Ich úloha na Demo Day nebola jednoduchá ‒ počas štyroch minút odprezentovať svoje projekty porote a publiku a zabojovať tak o cenu 10 000 eur. Hlavnými kritériami boli inovatívnosť, realizovateľnosť, prínos startupu pre mesto ale tiež to, aký pokrok spravili jednotlivé tímy počas trvania akceleračného programu.

Svojho favorita si tiež volilo publikum a najviac hlasov pridelilo tímu 21Games s projektom GAMEFAIR. Skupina študentov s nadšením pre gaming a eŠport sa snaží o vybudovanie stabilnej značky vlastného hráčskeho podujatia v Košiciach.

Absolútnym víťazom sa stal tím z prostredia akademickej obce s projektom eZelené mesto. Odpovedá Peter Feciľak, zástupca najlepšieho startupu. 

Môžete nám predstaviť svoj startup? Akým spôsobom dokáže pomôcť mestu Košice a jeho obyvateľom? 

Nielen v našom meste existuje problém vysokej energetickej neefektívnosti budov, vrátane tých mestských. Správca zvyčajne nemá k dispozícii vhodné nástroje a dáta na to, aby vedel identifikovať zdroje plytvania. Náš startup eZelené mesto prichádza s technologickou inováciou, ktorá dokáže rozpoznať elektrické spotrebiče v budove a pomáha tak správcovi identifikovať jej slabé miesta. Úspora elektrickej energie ide potom ruka v ruke s úsporou finančných prostriedkov.

Vďaka nášmu riešeniu sa vieme dostať až na 15% úspor v mestských objektoch. Výsledkom toho môžu byť desaťtisíce ušetrených zdrojov každý rok. Mesto je plné takýchto príležitostí, čo sa môže v konečnom dôsledku premietnuť do nových detských ihrísk, podpory podujatí, alebo rôznych sociálnych projektov.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do akceleračného programu?

Pre nás to bola výzva, ktorá priniesla otázku, či naša technológia dokáže pomôcť mestu vyriešiť nejaký problém. Chceli sme zistiť, či môže byť mesto našim zákazníckym segmentom. Akceleračný program nám dal priestor, aby sme získali odpoveď na túto otázku.

Ako hodnotíte akceleračný program Challenger Urban:Creative po obsahovej stránke? Môžete nám svojimi očami priblížiť jeho priebeh?

Bola to intenzívna práca, ktorá priniesla presne to, o čom akceleračný program je – o identifikovaní konkrétneho zákazníka a segmentu, o produkte, o spôsobe získania finančných prostriedkov, či udržateľnosti a ako to celé uchopiť ako potenciálny biznis. Na ceste k úspešnému produktu si startupisti musia veľa vecí uvedomiť a jasne ich formulovať. Akceleračný program je skvelý v tom, že sa formou workshopov venuje všetkým podstatným prvkom tejto mozaiky. 

Každý projekt mal svoje silné aj slabé stránky. Mali sme možnosť učiť sa od skúsenejších, aj od šikovnejších. Tak od mentorov, ako aj od ostatných projektov v akceleračnom programe. Workshopy boli ideálnym miestom na to, aby sme zistili, či máme danú oblasť zvládnutú, alebo potrebujeme využiť pomoc experta. Konfrontácia nášho prístupu s koučmi a získanie nezávislej spätnej väzby bolo odrazovým mostíkom, aby sme na sebe mohli pracovať. 

Čo váš startup čaká v budúcnosti?

Sme na začiatku našej cesty. Nasledovať bude pilotáž s mestom a potvrdenie, že naše riešenie, tak ako sme ho namaľovali, prinesie osoh nášmu zákazníkovi – mestu. Následne je možné baviť sa o replikácii do iných miest a potenciálnom raste.

Komu by ste akceleračný program odporučili?

Každému, kto potrebuje získať spätnú väzbu na svoju myšlienku, kto chce lepšie porozumieť startupovému svetu a zistiť, aké atribúty by malo mať to jeho riešenie. A samozrejme, každému, kto chce na sebe a svojej myšlienke pracovať.

V akceleračnom programe Challenger Urban:Creative dostane príležitosť celkovo 30 startupov s potenciálom priniesť inovácie do mestských služieb a riešenia pre zvýšenie kvality života obyvateľov Košíc. Ďalšia výzva bude zverejnená na stránke www.kosice2.sk v januári 2022.