Predstavujeme prácu CXI: tím Dáta


[CXI]
Autor:

Citizen Experience and Well-being Institute (v skratke CXI) tvoria výskumníčky a výskumníci, ktorých víziou je, aby sa rozhodnutia v meste prijímali na základe dát. Kým v prvom článku sme sa venovali verejnému priestoru a tímu, ktorý sa zaoberá jeho mapovaním a tvorbou odporúčaní, ako ho zlepšiť, v tomto texte si povieme, na čom pracuje tím Dáta. 

Dáta pre lepšie rozhodovanie

Naše mesto si môžete predstaviť ako živý organizmus – plný vzťahov a prepojení, veľmi podobný tomu nášmu, ľudskému. Pre jeho zdravie a prosperitu potrebujeme mať čo najpresnejšie informácie o procesoch, ktoré sa v ňom odohrávajú.   

Dáta sú informácie, ktorých analyzovanie, vyhodnocovanie či interpretovanie nám umožňuje činiť kvalifikované rozhodnutia. Práve preto je jedným z výstupov projektu Košice 2.0 vytvorenie funkčného prototypu open data portálu mesta Košice, o ktorom sa dočítate v článku.  

Korektne zozbierané a interpretované informácie – dáta, sú kľúčové k vytváraniu podkladov, z ktorých vychádzajú tímy Priestor a Služby. Jednoducho povedané, základom kvalitného výstupu sú správne vstupné dáta.    

V čom spočíva práca tímu Dáta 

Tím sa venuje rôznym oblastiam kvality života v meste, ktoré spájajú práve dáta. V prvom rade je potrebné dátam porozumieť, preto značná časť práce tímu spočíva v ich analyzovaní. Vyhodnocovanie a interpretácia prichádza na rad až v druhom kroku.  

Napriek tomu, že o dáta dnes nie je núdza, pri inovatívnych témach sa stáva, že sú nespoľahlivé alebo úplne chýbajú. V takomto prípade tím navrhne prieskum, alebo sa vydá do terénu. Prečítajte si napríklad, koho v Košiciach najviac zasiahla pandémia a ako ovplyvnila spokojnosť Košičanov.

Ak by ste sa chceli stať súčasťou týchto aktivít, stačí vyplniť krátky dotazník a pridať sa k výzve Tvorte s nami Košice 2.0

Výstupy tímu Dáta sú často podkladom pre prácu ďalších kolegov v CXI. Vizualizácie a analýzy sa tiež stávajú súčasťou novovznikajúcej open data platformy mesta Košice, na ktorej rozvoji sa dátový tím aktívne spolupodieľa.

Skrz dáta sa zaoberáme témou kvality života a konkrétne wellbeingom (spokojnosťou so životom). Snažíme sa priniesť nový a širší pohľad na mesto a jeho obyvateľov.   

Tím Dáta

Nový pohľad na mesto a jeho rozvoj 

Hlavnou úlohou tímu Dáta je vytvárať podklady, ktoré sú neskôr pretavené do odporúčaní pre Magistrát mesta Košice. Mesto sa vďaka tomu môže adaptovať na neustále sa meniace prostredie a rozvíjať sa zmysluplne a udržateľne s prihliadnutím na práva tých, ktorým naše prostredie odovzdáme ďalej.  

Vďaka práci s dátami vznikajú nové poznatky o meste a rozličných stránkach jeho fungovania. Vďaka práci s dátami vznikajú nové poznatky o meste a rozličných stránkach jeho fungovania. Takto vznikla mapríklad mapa znázorňujúca služby mesta Košice vo vzájomných vzťahoch. Tím tiež odhalil, že Košičania vidia v klimatickej kríze príležitosť na hodnotnejší život.

S výsledkami tímu Dáta, nielen vo forme blogov, sa na našom webe a sociálnych sieťach budete stretávať pravidelne! 

Základným cieľom našej práce je priniesť nový pohľad na mesto, jeho rozvoj a profesionálnu podporu informovaného rozhodovania.

Tím Dáta