PRIESKUM: Ako ovplyvnila pandémia spokojnosť Košičanov?  


[CXI, Prieskum]

Pandémia zasiahla do našich každodenných životov. Viac ako 70 % respondentov obmedzilo stretávanie sa s priateľmi a rodinou. Kým obyvateľov produktívnom veku zasiahla pandémia významne, a to či už osobnej alebo pracovnej sfére, obyvateľov poproduktívnom veku (65+) zasiahla najmä v oblastiach, ako stretávanie sa s rodinou a nakupovanie.  

Ak sa chcete dozvedieť viac o dopadoch pandémie na konkrétne skupiny ľudí, viac sa dočítate v článku Pandémia a well-being v Košiciach. Koho najviac zasiahla? 

CXI realizovalo v septembri 2021 telefonický prieskum na vzorke 503 respondentov. Prieskum je reprezentatívny pre populáciu z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania a okresu. Zúčastnili sa ho obyvatelia okresov Košice I až IV a Košice-okolie. Prieskum bol zameraný na tie oblasti života, ktorých sa dôsledky pandémie mohli výrazne dotknúť, prípadne boli súčasťou životného štýlu obyvateľov počas pandémie. Zisťovali sme, ako konkrétne zasiahla pandémie do životov obyvateľov Košíc a jeho okolia.  

Zásah pandémie do našich životov  

Zo všetkých základných činností pandémia najviac obmedzila stretávanie sa s priateľmi a rodinou (viac ako 70 % respondentov). Ďalšou dôležitou činnosťou v čase lockdownov a iných pandemických obmedzení bol šport, ktorý sa musel presunúť buď do príbytkov domácností alebo do externého prostredia (ulice, parky a lesy). 70 % respondentov vykonávalo šport v externom prostredí, len vyše 40 % respondentov uvádza, že šport vykonávalo v interiéri.   

Ďalšie činnosti, ktoré označili respondenti ako tie, ktoré sa ich počas pandémie väčšinou týkali sú ďalej napríklad nakupovanie online (65 %), doručovanie potravín a jedál až domov (29,6 %) a vzdelávanie cez online kurzy (30,2%). 

Pandémia koronavírusu významne ovplyvnila aj formu, akou pracujeme. Práca z domu alebo obmedzenie práce na pracovisku boli novou situáciou, ktorá zo dňa na deň obmedzila každého pracujúceho obyvateľa. V rámci nášho prieskumu len čosi vyše 39 % respondentov pracovalo z domu, či už natrvalo alebo kombinovane.   

Mnohí zamestnávatelia pri tejto forme práce zostali, alebo sa stala väčším štandardom pracovných pozícií, kde je takáto práca možná. Avšak až 50,7 % respondentov uvádza, že počas pandémie pracovali na svojom pracovisku. Výraznejšie sa to týkalo respondentov pracujúcich vo verejnom sektore (91 %) ako v súkromnom sektore (73, 1 %).  

Je potrebné uviesť, že nie každú pracovnú pozíciu je možné vykonávať “online”, priamy kontakt so zákazníkom nevie žiadna technológia nahradiť.  

Zásadné zmeny v práci (strata zamestnania, nové zamestnanie) sa týkajú len čosi vyše 6 % respondentov. Z ďalších možných životných zmien počas pandémie sa najmenej dotklo našich respondentov sťahovanie (4,2 %) alebo nákup chaty (3,8%).  

Ak sa na tieto zmeny v živote pozrieme cez rozličné vekové skupiny, tak vidíme mierne rozdiely v tom, ako pandémia zasiahla rôzne etapy života. Kým obyvateľov v produktívnom veku zasiahla významne, a to či už osobnej alebo pracovnej sfére, obyvateľov poproduktívnom veku (65+) zasiahla najmä v oblastiach, ako stretávanie sa s rodinou a nakupovanie. Poproduktívna veková skupina si hľadala kompenzáciu predovšetkým vo forme vychádzok (71,7 % respondentov). Odlišnosť voči iným vekovým skupinám možno vnímať primárne v tom, že táto skupina obyvateľov už nepracuje a má pomerne stabilné bydlisko a zázemie.  

Ako zasiahla pandémia príjmy občanov?  

Dôsledky pandémie sa prejavili aj na globálnej ekonomike. Zmeny, ktoré priniesla, ovplyvnili oblasť príjmov primárne v tých zamestnaniach, ktoré vyžadujú kontakt s klientom. Preto sme sa obyvateľov spýtali, ako zasiahla pandémia ich finančnú situáciu. 62,8 % respondentov tvrdí, že ich príjmy počas pandémie zostali nezmenené. Avšak väčší počet respondentov eviduje skôr pokles príjmov, ako ich nárast. 30,2 % respondentov eviduje pokles svojich príjmov.  

Ak sa pozrieme na respondentov z pohľadu ich veku, vidíme určité odlišnosti. Respondenti vo veku od 33 do 65 rokov zaznamenali najvyšší pokles svojich príjmov, ide o vyše 36 % respondentov v porovnaní s mladšou a staršou vekovou skupinou. Z toho vyplýva, že ľudia v produktívnom veku boli najviac zasiahnutí zmenou alebo poklesom príjmov.  

Záver  

Pandémia koronavírusu redefinovala to, ako žijeme, pracujeme, vnímame svet a jeho problémy. Výrazným spôsobom ovplyvnila aj náš sociálny život. Takisto však pomohla rozšíriť nové formy štýlu života, ako prácu z domu alebo online nakupovanie. Väčšina respondentov nezaznamenala zmenu vo svojich príjmoch. Ak sa nejaké zmeny v príjmoch obyvateľov mesta a okolia udiali, tak boli skôr negatívne a najviac sa týkali ľudí v produktívnom veku.