Otvorená výzva: Tvorte s nami Košice 2.0!

Hľadáme Košičanky, Košičanov aj milovníčky a milovníkov Košíc, ktorí chcú toto mesto aktívne tvoriť a prispieť k jeho lepšej verzii. 

Cieľ výzvy 

Mesto Košice tvoria jeho ľudia tým, že tu žijú, pracujú, študujú alebo ho jednoducho navštevujú. Každý z nich nejakým spôsobom využíva verejný priestor a služby, ktoré mesto ponúka. Práve vaše skúsenosti sú pre nás cenným zdrojom inšpirácie, ako život v našom meste neustále skvalitňovať. 

Hľadáme ľudí, ktorí:

  • majú radi Košice a chcú sa podieľať na tom, aby boli lepším miestom pre život, 
  • majú skúsenosť s mestskými službami či verejným priestorom mesta,
  • majú chuť zapojiť sa do aktivít projektu Košice 2.0.

Do akých aktivít sa budete môcť zapojiť? 

  • Hĺbkové rozhovory s cieľom spoznať vnímanie a skutočné potreby obyvateľov 
  • Testovanie riešení – prototypov 
  • Participatívne aktivity – aktivity pri tvorbe verejného priestoru, workshopy, focusové skupiny, prednášky, diskusie a iné  
  • Prieskumy a dotazníkové zisťovania, samozrejme len v takom rozsahu, v akom sa sami rozhodnete.  

Čo pre to urobiť? 

Vyplňte krátky dotazník a povedzte nám niečo o sebe. Náš tím vás zaradí do databázy kontaktov a keď sa v našom výskume vyskytnú aktivity, s ktorými by ste nám mohli pomôcť práve vy, naše výskumníčky a výskumníci vás budú kontaktovať. Ak budete mať chuť zúčastniť sa, prídete a prispejete svojím vlastným názorom, pohľadom či nápadmi. 

Výzvu Tvorte s nami Košice 2.0 vyhlasuje Citizen Experience and Well-being Institute (CXI) v rámci projektu Košice 2.0. Osobné údaje (meno, mailová adresa) sú spracúvané v súlade s GDPR.