Kategória: Video

Košice ako mesto šťastných obyvateľov


[CXI, Video]
Well-being človeka je individuálny stav pocitu zdravia a šťastia, celkový stav spokojnosti so svojím životom. Prostredie, v ktorom človek žije, bývanie, vzájomná dôvera, kultúra a kvalita...