Prísť s víziou a dokázať ju presadiť. Urban Talk otvoril diskusiu o leadershipe v samospráve


[Video]

Téma efektívneho manažérskeho riadenia, tzv. leadershipu, naberá na význame v súkromnej sfére, ale tiež na úrovni miest a ich spravovania. Obyvatelia požadujú od miest dobré vedenie. Na úrovni úradu to  znamená lídrov, ktorí dokážu prísť s víziou a stratégiou, a zároveň schopní vybudovať platformu na spoluprácu rôznych zainteresovaných strán — stakeholderov.  

Na podujatí Urban Talk: Leadership and Urban Development sa 3. septembra 2021 sa stretli Andrea Turčanová, Matúš Vallo a Jaroslav Polaček — primátori troch najväčších slovenských miest.

Moderátor diskusie Michal Hladký (riaditeľ Creative Industry Košice) otvoril tému leadershipu v samospráve otázkou, aká je vízia lídrov miest Prešov, Bratislava a Košice a do akej miery sa im darí ju presadiť.

Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice

Úloha stáť na čele mesta je nepochybne náročná a prináša so sebou výzvy aj potrebu robiť správne rozhodnutia v relatívne krátkom čase. Dobrý líder pritom dokáže byť konzistentný vo svojich hodnotách, odrazom ktorých je nielen jeho práca ale aj ľudia, ktorými sa obklopuje.

Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava

Hostia sa ďalej venovali téme spolupráce so stakeholdermi, ktorá je významným predpokladom pre rozvoj mesta vo všetkých sférach vrátane tretieho sektora.

V závere diskusie sa k slovu dostalo aj publikum. Pozrite si kompletný záznam.