Hľadali sme spôsoby, ako zlepšiť opatrovateľskú službu mesta


[CXI, Dizajn služieb, Video]

Kreatívni ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa v Košiciach žilo lepšie. Na design sprint prišli s chuťou naučiť sa niečo nové, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, spoznať ľudí z iných profesií a otestovať si vlastné schopnosti. Všetko experti vo svojich oblastiach – sociálne služby, IT, dizajn alebo výskum, ochotní venovať svoj čas a energiu spoločnému cieľu. Prvý design sprint dopadol nad očakávania.

Podľa Matúša Draganovského zo SUVko Coaching je výhodou design sprintu, že dáva zúčastneným akúsi superschopnosť   možnosť pozrieť sa na to, ako by ich produkt, služba alebo proces mohli v budúcnosti vyzerať. Vďaka tomu dokáže ušetriť čas, energiu aj financie.

Prvý zo série design sprintov v projekte Košice 2.0 prebehol online počas štyroch decembrových popoludní. Bol zameraný na dizajn mestských služieb, konkrétne terénnej sociálnej služby. Ide o formu opatrovateľskej činnosti poskytovanej osobám odkázaným na pomoc v ich domácom prostredí, ktorú dodáva mesto prostredníctvom svojich mestských častí.

Čím rôznorodejší tím, tým lepšie riešenie

Na design sprinte sa stretli zástupcovia rôznych oblastí. Myšlienkou bolo „namixovať“ schopnosti a vedomosti tímov tak, aby sa dosiahol cieľ sprintu. Účastníkmi boli jednak pracovníci z prostredia služby referenti, koordinátori a pracovníci súvisiacich oddelení magistrátu mesta, no takisto experti s rôznym profesionálnym zameraním IT, digitálne technológie, dizajn, sociológia, dátová analýza či používateľský výskum.

Stále obľúbenejšia metóda kreatívnej práce sa udomácnila aj na Slovensku, predovšetkým v nadnárodne pôsobiacich firmách. Niektorí účastníci s ňou teda už mali skúsenosť.„Sprinty sú pravidelnou súčasťou nášho pracovného procesu,“hovorí Richard z GlobalLogic, ktorý chcel získať lepší prehľad o téme sociálnych služieb, no takisto spoznať ľudí s podobnou motiváciou. Eva je dátová analytička a s design sprintom sa stretla prvýkrát. „Naučila som sa pracovať s novým programom a bola som ohúrená, za aký krátky čas je možné vytvoriť prototyp. Boli sme skvelý tím a teším sa z kontaktov, ktoré som získala.

12 hodín – tri prototypy 

Design sprint obyčajne trvá tri až päť celých dní. „V našom prípade môžeme povedať, že sme skutočne šprintovali, keďže sme mali k dispozícii 12 hodín počas štyroch dní,“ vysvetľuje Matúš. Už v prvý deň sa účastníci zoznámili s výzvou a pozreli sa na to, aké správanie a potreby majú cieľové skupiny – aké sú problémy, s ktorými sa pracovníci služby pri svojej práci stretávajú.  

Ďalším krokom v procese bola empatizácia s používateľmi a pracovníkmi služby, ktorú viedol facilitátor Matúš Jarečný. Účastníci vytvárali persóny a museli sa rozhodnúť, na ktoré potreby a želania sa zamerať. Vo fáze ideácie prichádzali tímy s rozličnými nápadmi a snažili sa vybrať ten najlepší. O reálnu prax sa mohli oprieť vďaka účasti tzv. deciderov – predstaviteľov mesta a mestských častí. Tí sa zúčastňovali procesu vo vybraných momentoch, kedy bolo potrebné dať účastníkom spätnú väzbu, rozhodnúť o potenciáli či realizovateľnosti nápadov, a posunúť tímy ďalej. Posledný deň boli na programe dolaďovanie a prezentácie riešení. „Výsledkom boli tri, za mňa výnimočné prototypy, zamerané na to, ako zlepšiť komunikáciu a prepojenie opatrovateľskej služby a klientov, ale tiež ako pomôcť zorientovať sa v danej službe,“ dodáva Matúš Draganovský.

Design sprint priniesol nové pohľady a spolupráce 

Čo sa bude diať s prototypmi ďalej? Odpovedá Silvia Bárdová, ktorá za projekt Košice 2.0 šprint pripravila: „Prototypy budú ponúknuté mestu na ďalšie rozpracovanie a implementáciu.” V nasledujúcom období sa budú hľadať možnosti, ako zužitkovať to množstvo práce, ktorú účastníci na sprinte odviedli a ako uviesť ich návrhy do reálneho života, pretože práve s týmto cieľom vznikli. Využitie dizajnérskeho prístupu v mestských službách považuje za veľmi pozitívny precedens. „Som presvedčená, že nechať pracovať tímy s rôznorodými zručnosťami a pohľadmi je tá najlepšia cesta, ako riešiť zložité problémy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, vrátane zástupcov mesta a už teraz sa teším na ďalšie spoločné zmysluplné aktivity,” dodáva Silvia.

Na design sprinte sa stretli ľudia s úprimnou snahou pomôcť. Komunikovali a pracovali na výzve aj nad rámec hodín, kedy sa šprint konal. Viacerí účastníci ponúkli mestu pomoc aj pri ďalšej práci na prototypoch a prípadnej implementácii výsledných riešení. Čo ich k tomu motivovalo? Na jednej strane ochota, zapálenosť, spolupatričnosť a chuť nezištne pomôcť a prispieť svojimi schopnosťami k niečomu „väčšiemu“. Na druhej strane si uvedomili, že sú veci, ktoré sa týkajú všetkých obyvateľov mesta. A my im za to ďakujeme!