Sprístupnenie pracovného trhu pre ľudí z Ukrajiny môže obohatiť IT sektor v Košiciach


[Hackathony, Rozhovor]

Hlavným motívom pripravovaného hackathonu zo série City Hacks je pomoc pri zamestnávaní ľudí utekajúcich z Ukrajiny. O tom, prečo je táto téma z pohľadu košickej IT sféry stále aktuálna, sme sa rozprávali s výkonnou riaditeľkou Košice IT Valley Miriamou Hučkovou. 

Miriama je vo svojej funkcii od roku 2020, no prvý kontakt s témou klastrov získala na Ministerstve hospodárstva SR. Spolupodieľala sa na príprave strategických dokumentov pre rozvoj Smart City a Smart Industry. „Moja práca bola viac o vytváraní podmienok, ktoré by mohli akcelerovať zmenu. V Košice IT Valley sa tou zmenou reálne stávame. Vidíme dopady vlastných aktivít v regióne, a práve to ma na mojej práci napĺňa najviac. Vieme napríklad povedať, koľko žien si našlo lepšie uplatnenie v IT sfére po absolvovaní našich kurzov,“ hovorí Miriama.  

Vznik Košice IT Valley v roku 2007 veľmi úzko súvisel s príchodom prvých IT spoločností. Tie narážali na vážny problém. „Absolventi tunajších vysokých škôl v tom čase nezodpovedali požiadavkám meniaceho sa trhu práce. Cieľom klastra bolo v prvom rade umožniť IT firmám komunikovať ich potreby,“ vysvetľuje Miriama. Prvé roky svojej existencie klaster intenzívne spolupracoval na tvorbe kurikul a učebných programov, čo vyústilo do veľmi úzkeho prepojenia firiem a škôl v regióne. To pretrváva, no dnešnou úlohou IT Valley je budovanie funkčného ekosystému, ktorý pomôže rozvoju mesta smerom k digitalizácii a inováciám. „Budúcnosť Košíc vidíme práve v rozvoji IT firiem, ktoré dokážu priniesť vlastné produkty a prácu s vyššou pridanou hodnotou. 

Záujem o sociálne inovácie rastie aj v košickej IT komunite 

Miriama hovorí, že záujem IT sféry o sociálne inovácie narastá každým rokom. Dôkazom sú viaceré úspešné projekty, na ktorých spolupracuje biznis s krajom, samosprávou a neziskovým sektorom. „Pekným príkladom je aplikácia Sám v múzeu, ktorá vzišla z hackathonu na Technickej univerzite v Košiciach. Dodnes využívané riešenie sprostredkúva ľuďom so zrakovým postihnutím zážitok z návštevy košického Rodošta. V roku 2018 dokonca získalo ocenenie Via Bona.” Keďže náš rozhovor prebieha na Deň Zeme, nebolo možné nespomenúť aplikáciu Way2Eco z dielne košických vývojárov a UX dizajnérov. Tá dokáže merať uhlíkovú stopu s cieľom motivovať užívateľov redukovať produkciu CO2 v doprave. „Príkladov úspešných spoluprác mesta a IT sféry pre dobro obyvateľov je už dnes viacero, i keď potenciál je väčší,” dodáva Miriama.

Spolupráca je úspechom vtedy, keď každý z hráčov prispeje tou časťou, ktorá mu je vlastná. Hlavnou esenciou je pritom vzájomná dôvera. 

Miriama Hučková, Košice IT Valley

IT sektor a konflikt na Ukrajine 

Situácia na Ukrajine otriasla aj IT sektorom v Košiciach. Mnoho spoločností má pobočky práve vo východnej časti krajiny. „Od vypuknutia konfliktu tak viaceré firmy prišli o veľké množstvo zamestnancov, čo samozrejme ovplyvnilo aj ich výkon, hovorí Miriama. Na druhej strane sa aj tu objavila obrovská miera solidarity s ľuďmi zasiahnutými konfliktom. „V IT Valley sme cítili potrebu pomáhať spôsobom, ktorý je nám vlastný — sprostredkovať odborné kapacity, ktorými disponujú naši členovia a prepojiť ich s požiadavkami neziskového sektora. Tak vznikla aj stránka mesta Košice na pomoc Ukrajine. Spoločnosť Vacuumlabs zasa pomohla mestu Košice s aplikáciou na prihlasovanie dobrovoľníkov. 

Okrem materiálnej pomoci vie IT sektor poskytnúť ľuďom utekajúcim z Ukrajiny prácu. „Len v septembri bolo v Košiciach otvorených približne štyristo pracovných miest, pričom reálne potreby IT firiem sú v skutočnosti ešte vyššie. Naviac sú ľudia rôznych národností pre IT sektor veľkým obohatením, hovorí Miriama. „Vieme týchto ľudí nielen zamestnať, ale im tiež ponúknuť kurzy, vzdelávanie. Problémom ale zostáva ubytovanie, vysvetľuje. Príležitosť vidí v spolupráci s mestom a neziskovým sektorom. „Myslím si, že práve hackathon môže byť vhodný nástroj, ako nájsť napríklad platformu, ktorá zmapuje potreby bývania a prepojí ich s voľnými kapacitami v meste a okolí. 

V IT je rôznorodosť tímov, z hľadiska pohlavia aj národnosti, kľúčovým faktorom úspechu. Zamestnávanie ľudí z Ukrajiny nás môže v tomto smere len obohatiť. 

Miriama Hučková, Košice IT Valley

Víziou pre Košice je otvoriť sa inovatívnym prístupom 

Skupina desiatich programátorov sa na problém mnohokrát pozerá technologicky. Ale keď dáte dokopy ľudí s rôznym pozadím a unikátnymi prístupmi k problému, vtedy vnikajú inovatívne riešenia. Práve to je zmyslom hackathonov a zároveň aj ich výhodou, tvrdí Miriama a dodáva, že mesto Košice by sa v tomto mohlo stať tzv.test bedom”, alebo testovacou platformou. „Teraz máme možnosť skúšať nové prístupy a vytvárať príležitosti pre mladých, šikovných ľudí. 

Hackathon je aj o súperení, pričom víťazným tímom je ten, ktorý prichádza s najlepším riešením po programátorskej a dizajnérskej stránke a zároveň reaguje na reálny problém. To predurčuje jeho využiteľnosť v praxi. Preto sa neodmysliteľnou súčasťou hackathonov stávajú dáta. „Vďaka dátam získava človek veľmi presný obraz o realite, dokáže lepšie pochopiť vzťahy medzi príčinami a ich následkami, vysvetľuje Miriama.  

Na záver rozhovoru sa ešte núka otázka, prečo prísť na pripravovaný Hack for Help. „Človek tu uvidí, ako ním vynaložené úsilie niekomu reálne pomôže. Tiež si myslím, že každá skúsenosť, ktorá nás vytiahne mimo komfortnej zóny, nás osobnostne posúva vpred a môže viesť k prelomovým riešeniam. Pracovať v zmiešanom tíme, hľadať inovatívne riešenia na pálčivé problémy a navyše v časovom strese, je skvelá životná skúsenosť, ktorú by mal každý zažiť aspoň raz. odpovedá Miriama.

Tajomstvo úspešného digitálneho riešenia podľa Miriamy  
  1. Dobre vyskladaný rôznorodý tím 
  1. Reflexia na reálny problém 
  1. Bezpečnosť riešenia 
  1. Vytrvalosť 
  1. Schopnosť prijať kritiku a chuť neustále sa zlepšovať