Otvorená výzva: Efektívna integrácia vojnových utečencov z Ukrajiny na trh práce v Košickom kraji

 • 8. apríl 2022 - 5. máj 2022
Spolupracujeme s obyvateľmi Ukrajiny 

Mesto Košice v spolupráci s neziskovou organizáciou Creative Industry Košicevyhlasuje v rámci inovačných programov projektu Košice 2.0 otvorenú výzvu na zapojenie sa do hackathonu. 

Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť Profesia, ktorá prevádzkuje najnavštevovanejší pracovný portál na Slovensku. 

Challenge: Efektívna integrácia vojnových utečencov z Ukrajiny na trh práce v Košickom kraji 

Cieľ hackathonu: Vyvinúť digitálny nástroj, ktorý zefektívni integráciu prichádzajúcich obyvateľov Ukrajiny na slovenskom trhu práce s dôrazom na regionálny trh práce v Košiciach.  

Riešenie by malo uchopiť problém párovania pracovných ponúk slovenských inštitúcií a firiem s pracovnou kapacitou nových obyvateľov.  

Obyvatelia Ukrajiny si budú prácu hľadať často v provizórnych podmienkach. Na kontakt s budúcim zamestnávateľom by im mal stačiť mobilný telefón. Máme historickú príležitosť slovenský pracovný trh posunúť do 21. storočia. Viac informácií k súčasnému stavu nájdete v priloženej štúdiiDizajn vášho riešenia digitálneho nástroja môže byť komplexný alebo sa môže zamerať na jednu z nasledujúcich podoblastí, ktoré boli identifikované ako kľúčové:  

 • Vysoko-kvalifikované pracovné pozície vo verejnom alebo komerčnom sektore.

Z Ukrajiny k nám prichádza veľa ľudí, ktorí museli zo dňa na deň opustiť svoju kariéru v štátnych inštitúciách, na školách, v nemocniciach, vo vede, v administratíve všetkých odvetví. Tu sa platforma musí sústrediť na kombináciu dosiahnutého vzdelania a aktuálnej praxe kandidátov, ktoré prepojí s existujúcimi príležitosťami alebo firmami otvorenými rozšíreniu svojich kapacít. 

 • Pracovné pozície v priemyselnej výrobe, verejných a komerčných službách.

Na otvorenom trhu existuje riziko zneužitia situácie formou neférovej ceny práce alebo neprijateľných pracovných podmienok napr. brigád. Kandidáti s nižšou kvalifikáciou by mali dostať rovnako spoľahlivý a bezpečný servis ako všetci ostatní. Špeciálne sa to týka pracovných pozícií obsadzovaných ženami, ktoré na Slovensko pricestovali iba so svojimi deťmi. 

 • Možnosti zakladania a otvárania súkromného podnikania, integrácia do hospodárskeho života krajiny nezávislou formou.

Bude sa týkať ľudí s praxou v remeslách, obchode, možno v umení. Nové firmy však na začiatok potrebujú investície. 

 

Podmienky registrácie 

Prihlásiť sa môžu: 

 • Tímy (preferované) 
 • Jednotlivci 

Jednotlivcov sa následne počas podujatia budeme snažiť začleniť do konkrétnych tímov. Odporúčaný maximálny počet členov jedného tímu je 6 osôb. Účasť na podujatí je bezplatná. 

Ak sa na hackathon registruje tím, pri registrácii menuje jednu osobu – zástupcu, ktorá v mene tímu vyplní registračný formulár a bude ho počas celého podujatia aj zastupovať. Táto osoba je povinná uviesť v registračnom formulári mená všetkých členov tímu. 

Pridaj sa, ak si z týchto oblastí: 

 • Programátori 
 • Developeri 
 • UX/UI dizajnéri 
 • Dátoví analytici 
 • Ekonómovia 
 • Sociológovia 
 • Kreatívci 

Hodnotenia a kritériá 

Riešenia bude hodnotiť porota vybraná na základe ich profesionálnych skúseností. Projekty sa budú hodnotiť podľa nasledujúcich kritérií a na základe uváženia poroty: 

 • 40% potenciálny dopad riešenia (počet ľudí, ktorým dokáže pomôcť)
 • 30% komplexnosť a technologická implementácia (odzrkadľuje, akým spôsobom tím aplikoval navrhnuté riešenie a hodnotí komplexnosť nápadu – jeho realizovateľnosť, implementovateľnosť a udržateľnosť) 
 • 30% kvalita a relevancia riešenia (relevantnosť v kontexte výzvy a objem práce vykonanej počas hackathonu)  

Tím, ktorý získa najvyššie celkové skóre na základe platných kritérií pre hodnotenie, sa stane víťazom a získa prize pool 5 000 Eur. 

Hack for Help bude prebiehať 24 hodín od 18.00 hod. v piatok do 18.00 hod. v sobotu. Nasledovať budú prezentácie a vyhlásenie víťazov. 

Podujatie sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami.

Kontakt

cityhacks@kosice2.sk