Predstavujeme prácu CXI: tím Služby


[CXI, Dizajn služieb]

Sériu článkov, ktorých cieľom je predstaviť prácu Citizen Experience and Well-being Institute (v skratke CXI), uzatvárame predstavením tímu Služby. Máme pritom na mysli predovšetkým služby, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom. 

Čo si predstaviť pod službami mesta?

Bežné ráno cestou na električku. Míňate skupinku ľudí v zelených montérkach. Nevenujete im zvláštnu pozornosť, pretože sa ponáhľate na magistrát zaniesť vyplnené tlačivo, ktoré ste si predtým stiahli z webovej stránky mesta. Dopravný podnik, Správa mestskej zelene, kancelária prvého kontaktu na mestskom magistráte, ba dokonca aj formulár na mestskom webe – to všetko sú služby mesta, s ktorými ste boli v tomto fiktívnom príbehu v kontakte.  

Medzi služby mesta môžeme rovnako zaradiť verejný priestor mesta, pretože jeho dobré fungovanie si vyžaduje kvalitné plánovanie a starostlivú údržbu. Prečítajte si viac v článku Verejný priestor a dobrý život v meste.  

V čom spočíva práca tímu Služby? 

Zamýšľate sa nad tým, ako by mohli služby v našom fiktívnom príbehu fungovať lepšie? Práve to je poslaním tímu, ktorého pracovná náplň je skutočne rôznorodá: 

Po prvé: dizajn služieb, respektíve ich redizajn. To v praxi znamená využívanie rôznych kreatívnych metód za účelom vytvorenia nových služieb alebo zlepšenia tých, ktoré už mesto poskytuje. Jedným z takýchto prístupov je aj design sprint, o ktorom sa dočítate viac v článku

Po druhé: používateľský výskum. Jeho účelom je zistiť, aké sú potreby, priania a vnímanie mestských služieb občanmi. Tím Služby neustále hľadá odpovede, ktoré pomôžu upraviť služby mesta tak, aby zodpovedali skutočným potrebám jeho obyvateľov. 

Nesmieme zabudnúť na prácu v teréne. Magistrát mesta Košice, miestne úrady a pracoviská mesta sú miestami, kde sú služby mesta poskytované a kde je potrebné ich aj mapovať. Postupne tak vzniká obraz toho, ako sú služby mesta dodávané a ako je možné ich poskytovať kvalitnejšie.

Skúmame nové metódy, hľadáme prepojenia a spolupráce, ktoré by pomohli  

naplniť cieľ zlepšiť služby mesta pre jeho obyvateľov.

Tím Služby

Na konci win-win riešenie

Práca tímu Služieb je významne prepojená s obyvateľmi mesta aj jeho návštevníkmi, teda s každým používateľom mestských služieb. Tím preto pripravuje workshopy, design sprinty či iné aktivity, kde na zdokonalení služieb spolupracuje priamo s obyvateľmi mesta.   

Práve ich pohľad a potreby spoločne vkladá do návrhov vylepšení konkrétnych služieb. Vznikajú tak odporúčania pre Magistrát mesta Košice, ktoré môžu mestu pomôcť nastaviť služby tak, aby ušetrili čas a energiu jej poskytovateľom aj používateľom. 

Už v júni nás čaká design sprint, do ktorého sa môžete zapojiť aj Vy! Tentokrát je zameraný na zefektívnenie prvého kontaktu s mestom Košice. Viac informácií vo výzve.

Naším cieľom je, aby bol pre vás kontakt s mestskými službami tou najlepšou možnou skúsenosťou. 

Tím Služby