Predstavujeme prácu CXI: tím Priestor 


[CXI]

Pripravili sme pre vás sériu článkov, ktoré vám pomôžu odpovedať na to, čo sa skrýva pod názvom Citizen Experience and Well-being Intitute (v skratke CXI). Čo je jeho úlohou, kto ho tvorí a prečo CXI potrebujeme?

CXI je inštitút, ktorý sa venuje výskumom a analýzam zameraným na skvalitnenie služieb a prostredia v meste. Je tvorený skupinou výskumníkov z rôznym zameraním. Výsledkom ich práce sú odporúčania pre Magistrát mesta Košice. Takto pomáhajú mestu vytvárať prostredie pre kvalitnejší život vás – Košičanov. Vnútorne sa CXI člení na tímy, ktoré sa špecializujú na problematiku verejného priestoru, dizajn mestských služieb a analýzu oblastí kvality života (wellbeingu).  

CXI je jedno z oddelení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, ktoré vzniklo vďaka projektu Košice 2.0. 

Verejný priestor pod užívateľským drobnohľadom

Prvým tímom, ktorý vám predstavíme, je Priestor. Ako už naznačuje jeho pomenovanie, zaujíma sa predovšetkým o verejný priestor. Jeho definovanie môže byť niekedy komplikované, pretože v prostredí mesta sa sféra verejná a súkromná často prelínajú, navzájom ovplyvňujú a potrebujú.   

Verejný znamená voľne prístupný – komukoľvek, bez rozdielu. Verejný priestor teda slúži všetkým obyvateľom či návštevníkom mesta. Môže ísť o park, ulicu pred vaším domom či vchodom, námestie, chodník alebo cestu. 

Na priestor sa pozeráme užívateľským pohľadom – teda snažíme sa ho vidieť a ctiť. Ulica je naplnená obsahom, používajú ju ľudia, a preto je prepojená rozličnými vzťahmi a súvislosťami. Medzi tým všetkým sa pohybujeme. 

Tím Priestor 

V čom spočíva práca tímu Priestor 

Jeho prácu môžeme rozdeliť na výskumnú a terénnu. V prvej, výskumnej fáze zhromažďujú výskumníci dáta, napríklad mapové podklady. Vyhodnocujú dostupné informácie a identifikujú tie, ktoré je potrebné doplniť. Následne pripravujú postupy, ako to urobiť čo najvhodnejšie.   

Okrem vyhodnocovania dátových podkladov sa aktívne pohybujú vo verejnom priestore. Mapujú – skúmajú priestorové a užívateľské vzťahy v lokalitách, ktoré majú na starosti. V súčasnosti ide o Námestie osloboditeľov, Aničku či areál Technickej univerzity – ak chcete vedieť viac o tom, čo a prečo tam robia, pozorne nás sledujte!   

V neposlednom rade je náplňou ich práce participácia – teda aj vaše podieľanie sa na výskume a tvorbe kvalitnejšieho mestského prostredia. Preto, až sa budete pohybovať v daných lokalitách, zbystrite svoju pozornosť, určite ich stretnete.

Terénna práca spočíva v skúmaní a dokumentovaní verejného priestoru. Ide o pozorovanie toho, ako sa človek v danom prostredí cíti, ako ho používa a či je účel – funkcia daného priestoru vhodná vzhľadom na jeho potreby.

Tím Priestor 

Skvalitniť prostredie, v ktorom žijeme 

K tomuto cieľu smeruje mravenčia práca tímu Priestor. Ich odporúčania môžu mestu napomôcť pri skvalitňovaní verejných priestorov, kde sa každý ich užívateľ bude cítiť pohodlne, bezpečne a rovnocenne. Na prvý pohľad jednoduché riešenia, ako kvalitné chodníky, bezpečné prechody či cyklotrasy, parky a oddychové zóny, ktoré zodpovedajú potrebám všetkých návštevníkov. Poslaním tímu je však takisto znovu objaviť potenciál miest, ktoré sú dnes neviditeľné či zanedbané.

Ak by sme to celé chceli zhrnúť do jednej vety - hľadáme možnosti, ako skvalitniť či vyzdvihnúť potenciál prostredia, ktoré denno-denne používate, alebo vás obklopuje.   

Tím Priestor