Migrácia z Ukrajiny a trh práce v regióne Košíc


[CXI, Hackathony, Štúdia]

Kým v minulosti prichádzali na Slovensko obyvatelia Ukrajiny z vlastného rozhodnutia, teraz sú u nás z nevyhnutnosti. Na druhej strane ale štruktúra kvalifikácie a pracovných skúseností umožňuje ich rovnomerné zaradenie do všetkých odvetví hospodárskeho života.  

Aké pracovné sily aktuálne potrebuje pracovný na Slovensku a prečo ľudia utekajúci z Ukrajiny môžu nájsť uplatnenie naprieč všetkými odvetviami vrátane kreatívnych?  

Aké riešenia ponúkajúce pracovné príležitosti pre odídencov z Ukrajiny sú už dnes k dispozícii?

Aké odporúčania sledovať, aby bol nástroj na ich integráciu na trh práce v Košickom kraji skutočne efektívny?  

Prečítajte si v štúdii z dielne Citizen Experience and Wellbeing Institute. Dokument slúži aj ako úvod do problematiky podujatia Hack for Help, ktoré sa koná 6. a 7. mája 2022.