Otvorená výzva: Riešenia pre komunitný život v Košiciach

 • 14. jún 2021 - 1. júl 2021
 • 17:00 - 17:00

Zlepši mestské služby a kvalitu života obyvateľov mesta Košice

Mesto Košice v spolupráci s neziskovou organizáciou Creative Industry Košice vyhlasuje v rámci inovačných programov projektu Košice 2.0 otvorenú výzvu na zapojenie sa do hackathonuCity Hacks sú dizajnované tak, aby zlepšili mestské služby a kvalitu života obyvateľov mesta Košice.

Hackathon dáva možnosť vytvoriť inovatívne riešenia, ktoré by mohli formovať budúcnosť Košíc. Uvedomujeme si, že samotná technológia nemôže vyriešiť všetky výzvy rozvoja mesta, ale dúfame, že City Hacks prinesú riešenia, ktoré budú motivovať obyvateľov stať sa aktívnou súčasťou zmeny.

Challenge: Riešenia pre komunitný život v Košiciach

Komunitný život a aktivity sú jedným z nosných pilierov spoločenského života v meste. To, čo ľudí spája do celku, ktorý môžeme nazývať komunitou, sú predovšetkým spoločné hodnoty, záujmy či ciele. Ako však postupovať? Ako zistiť, aké komunity v mojom meste sú? Ako ich môžem podporiť a zapojiť sa do ich rozvoja? Tieto a mnohé ďalšie otázky si kladie veľa aktívnych ľudí a možno aj tých, ktorí z času na čas prepadajú nude. Ako môže mesto podporiť vznik, život a rozvoj týchto neformálnych skupín?

Cieľom našej výzvy je vytvorenie riešenia (digitálne alebo nedigitálne) pre mikrokomunity v meste Košice. Riešenie, ktoré vznikne počas hackathonu by malo riešiť primárne otázky:

 • ako podporiť angažovanosť obyvateľov Košíc,
 • ako pomôcť aktívnym občanom nájsť priestor pre uplatnenie,
 • ako podporiť vznik nových mikrokomunít (návody a tipy),
 • ako prezentovať už existujúce združenia a ich aktivity,
 • ako navádzať mikrokomunity k správnemu smerovaniu a rozvoju,
 • ako umožniť a podporiť ich prepájanie,
 • ako podporiť zdieľanie vedomostí (knowledge sharing).

Projekty, ktoré vzniknú počas hackathonu by mali byť realizovateľné, implementovateľné a udržateľné.

Podmienky registrácie

Prihlásiť sa môžu:

 • tímy (preferované)
 • jednotlivci

Jednotlivcov sa následne počas podujatia budeme snažiť začleniť do konkrétnych tímov. Odporúčaný maximálny počet členov jedného tímu je 6 osôb. Účasť na podujatí je bezplatná.

Ak sa na hackathon registruje tím, pri registrácii menuje jednu osobu – zástupcu, ktorá v mene tímu vyplní registračný formulár a bude ho počas celého podujatia aj zastupovať. Táto osoba je povinná uviesť v registračnom formulári mená všetkých členov tímu.

Pridaj sa, ak si z týchto oblastí:

 • Programátor
 • Developer
 • UX/UI dizajnér
 • Dátový analytik
 • Kreatívec/idea maker
 • City planner/urbanista
 • Zástupca alebo člen komunity
 • Ktokoľvek, kto sa zaujíma o tému komunitného života

Hodnotenie a kritériá 

Riešenia bude hodnotiť porota vybraná na základe ich profesionálnych skúseností. Projekty sa budú hodnotiť podľa nasledujúcich kritérií a na základe uváženia poroty:

 • 40% potenciálny dopad na komunity
 • 30% komplexnosť a technologická implementácia (odzrkadľuje, akým spôsobom tím aplikoval navrhnuté riešenie a hodnotí komplexnosť nápadu – jeho realizovateľnosť, implementovateľnosť a udržateľnosť) 
 • 30% kvalita a relevancia riešenia (relevantnosť v kontexte výzvy a objem práce vykonanej počas hackathonu) 

Tím, ktorí získa najvyššie celkové skóre na základe platných kritérií pre hodnotenie, sa stane víťazom a získa prize pool 5 000 Eur.

Hack for Community bude prebiehať 24 hodín od 17.00 hod. v piatok do 17.00 hod. v sobotu. Nasledovať budú prezentácie a vyhlásenie víťazov.

Podujatie sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami.

Kontakt

cityhacks@kosice2.sk


Hackathon sa koná ako súčasť projektu Košice 2.0 a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia. 

Prihlásením sa na City Hacks účastníci berú na vedomie, že v prípade víťazného tímu, ktorého výsledkom účasti na podujatí je autorské dielo podľa Zákona 185/2015 Z.z., Autorský zákon, udeľuje každý člen víťazného tímu organizátorovi podujatia (nadobúdateľovi) výhradnú licenciu podpísaním licenčnej zmluvy po vyhlásení výsledkov odbornej poroty.