Vizualizácie dát sú mostom medzi vedou a umením – poďte s nami zistiť viac!


[CXI, Workshopy]

S vizualizáciou dát sa stretávame všetci, aj keď si to možno neuvedomujeme. Stačí spomenúť aplikácie v smartfónoch, pomocou ktorých sledujeme napríklad svoju dennú aktivitu, spotrebu v aute, štruktúru výdavkov v internet bankingu, alebo sa len rozhodujeme, ako sa obliecť ráno do práce. Jednoduchý ale pútavý vizuál nám pomôže rýchlo získať prehľad o akejkoľvek situácii.

V nasledujúcich mesiacoch sme pre vás pripravili program, ktorý vás prevedie od základných postupov vizualizácie dát až po jej praktické využitie v umeleckom diele.

Čo očakávať?  

Už v prvej prednáške sa prejdeme základnými princípmi vizuálnej prezentácie dát a odhalíme jej prienik s vizuálnym umením a dizajnom. S lektorom Matejom Novotným si predstavíme niektoré postupy a populárne nástroje. Budeme diskutovať o reálnych dielach naprieč rôznymi médiami, od plošných, cez priestorové až po zvukové a interaktívne. Na to nadviažu praktické workshopy zamerané na prácu s dátami a používateľský (kvalitatívny) výskum. Pozrieme sa tiež na to, aké postupy sú spojené s prípravou a realizáciou mediaartových intervencií vo verejnom priestore.  

Vizualizácia dát nie sú len grafy 

Pri množstve informácií, ktoré v dnešnej rýchlej a „pripojenej“ dobe zhromažďujeme, nie je ich interpretácia vôbec jednoduchá. Vizualizácia dát nám dáva jasnú predstavu o tom, čo informácie znamenajú, tým, že im dáva vizuálny kontext prostredníctvom rýchlo pochopiteľných obrazov, máp alebo grafov. Vďaka tomu dokážeme v omnoho kratšom čase pochopiť zložité fenomény, analyzovať situácie alebo predpovedať ich vývoj. Umožňuje totiž prezentovať dáta tak, aby s nimi pracovali ľahšie a efektívnejšie nielen dátoví analytici, ale každý, kto ich používa pri rozhodovaní. 

Hovorí sa, že vizualizácia dát je umením nájsť v číslach to, čo na prvý pohľad nie je viditeľné – rozprávať príbeh, pozrieť sa na svet z novej perspektívy. Práve táto vlastnosť spôsobila, že sa z dát stáva materiál, s ktorým umelci a dizajnéri pracujú stále častejšie. Zviditeľňujú neviditeľné prostredníctvom umeleckých diel, pričom využívajú inovatívne techniky vizualizácie dát, aby divákovi ukázali niečo, čo samotné čísla nedokážu.  

©VIS GRAVIS

Prečo Creative data? 

Košice sú univerzitným mestom so silným zastúpením umeleckých a technických disciplín. Ambíciou projektu Košice 2.0 je tieto dve sféry prepájať a vytvárať v našom meste priestor pre vznik synergií. Jednou z takýchto príležitostí je pripravovaná séria prednášok a workshopov pre všetkých, ktorí sa aktívne zaujímajú o dáta, technológie a mediálne umenie. 

Cieľom podujatí pod názvom Creative data je ponúknuť účastníkom širokú škálu zručností potrebných pre prácu s dátami a využiť pritom kreativitu aj digitálne technológie. Spolu s odborníkmi na prácu s dátami sa postupne pozrieme na to, ako prezentovať údaje, aby umožnili občanom porozumieť fenoménom a procesom v meste, a to v podobe infografík a vizualizácií, ale aj umeleckých diel a intervencií. 

Naučte sa s nami, ako vyťažiť z dát maximum a rozprávať ich príbeh tak, aby mu rozumeli všetci ! Prihláste sa na prvé podujatie, sledujte náš web a sociálne siete, alebo odoberajte newsletter.