Creative data #1: Sprievodca vizualizáciou dát

  • Online podujatie
  • 22. marec 2022
  • 15:00 - 17:00
Pozývame vás na prvé podujatie zo série Creative data s Matejom Novotným, výskumníkom a konzultantom v oblasti počítačovej grafiky a vizualizácie.

Poďme spolu vytvoriť a posilniť premostenie medzi zobrazovaním dát a vizuálnym umením. Sú to dva svety, ktoré sa vedia vzájomne inšpirovať a ktorých ciele sú často totožné: komunikácia ideí, reportáž o stave sveta, výzva k zmene.  

Prednáška sa uskutoční online na platforme ZOOM. Registrovať sa môžete už teraz na linku: bit.ly/Creativedata_1.

Komu je prednáška určená?  

  • študentom umeleckých a ekonomických smerov vysokých a stredných škôl, 
  • umelcom a kreatívcom, ktorí sa zaujímajú o vizuálnu komunikáciu dát, 
  • vedcom, výskumníkom, dátovým analytikom a ďalším nadšencom, ktorí hľadajú atraktívnejšie spôsoby prezentácie dát. 

Čomu sa budeme venovať?  

  • Prejdeme sa základnými princípmi vizuálnej reprezentácie dát a odhalíme ich prieniky s vizuálnym umením a dizajnom.  
  • Budeme diskutovať o reálnych dielach naprieč rôznymi médiami, od plošných, cez priestorové až po zvukové a interaktívne.  
  • Ukážeme si aj niektoré praktické postupy a populárne nástroje. 

Kto je Matej Novotný? 

Matej Novotný sa venuje interaktívnym aplikáciám a dátovej vizualizácii. Je spoluzakladateľom spoločnosti VIS GRAVIS, ktorá pôsobí v oblasti vizuálnych výpočtov. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK vyštudoval matematiku so zameraním na počítačovú grafiku a geometriu. Publikoval výskum v oblastiach zobrazovania informácií, virtuálnej a rozšírenej reality, interaktívnych prezentácií dát. V súčasnosti pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení, na platforme Digitálne umenia.