Podpora podnikateľského myslenia by mala začínať už na základných školách, hovorí Splnomocnenec mesta Košice pre inovácie a hospodársky rozvoj

Jeho úlohou je podporovať nové aj existujúce investície a inovatívne podnikanie v meste. V rámci druhého ročníka Challenger Urban:Creative absolvoval stretnutia s finalistami akceleračného programu, ktorí do Košíc prinášajú inovácie s potenciálom zlepšiť kvalitu života v meste. V rozhovore Martinom Mudrákom sa okrem iného dozviete, prečo je spolupráca s firmami pre mesto kľúčová a čo robí preto, aby prebiehala čo najhladšie.

L.G.: V ktorých oblastiach sa v Košiciach najviac darí zavádzať inovácie? 

M.M.: Keď sa pozrieme na najúspešnejšie košické startupy a spinoffy, ktoré momentálne „dobývajú svet“, prichádzajú z rôznych oblastí. Z troch najexponovanejších sú to biotechnológie, e-commerce a holografická komunikácia. Navonok nemajú veľa spoločného, ale dokazujú, že Košice dokážu vyprodukovať, alebo poskytnúť domov kvalitnému talentu a byť mestom exportu svetových nápadov. Na druhej strane je len málo takých nápadov, ktoré sa u nás pretavia do inovačného podnikania, či už úspešného, alebo nie. Na tom musíme ako mesto výrazne popracovať. 

L.G.: Kde vidí mesto najväčší potenciál na spoluprácu napr. s inovatívnymi firmami? 

M.M.: Pre rozvoj akéhokoľvek inovačného potenciálu mesta je spolupráca s firmami kritická. Práve tie, spoločne s akademickým sektorom, sú motorom inovácií. Úlohou verejného sektora, a teda aj samosprávy, je vytvárať prostredie, v ktorom sa inováciám darí, je vhodné pre podnikanie a ktoré vytvára magnetický ťah pre talent. Zdravá košická ekonomika potrebuje rozmanitosť a okrem zahraničných investícií, tiež stabilný prírastok domácich malých a stredných inovatívnych podnikateľov. 

L.G.: Aktuálne prebieha 2. ročník akceleračného programu Challenger Urban:Creative, v ktorom súťaží 12 finalistov o možnosť pilotovať svoju inováciu s mestom. V čom je takáto spolupráca prínosná a ako z nej môže mesto ťažiť? 

M.M.: Challenger Urban:Creative sa zameriava na inovatívne produkty a služby, ktoré môžu prispieť k rozvoju mesta. Tento ročník priniesol mimoriadne zaujímavých finalistov a naozaj kvalitné riešenia z celého sveta. Nie je napríklad vylúčené, že už o niekoľko mesiacov uvidíme na Hlavnej ulici autonómny zavlažovač mestskej zelene, v mestskom parku nám „smart“ skrinka požičia loptu a iné športové náradie, alebo Dopravný podnik mesta Košice otestuje novú linku prostredníctvom cloudového simulačného softvéru.  

L.G.: Je možná ďalšia spolupráca aj pre startupy, ktoré nezvíťazia? 

M.M.: O kvalitné riešenia, ktoré priniesol tohtoročný akcelerátor a ktoré dokážu zlepšovať kvalitu života Košičanov, rozhodne nie je núdza. Určite si vieme predstaviť spoluprácu s viacerými z finalistov — pokiaľ ich riešenia môžu mestu pomôcť napredovať. 

L.G.: Ako prebiehajú stretnutia so startupmi počas akceleračného programu? 

M.M.: Spoločne so startupmi hľadáme win-win model spolupráce. To znamená, že okrem cieľa pomôcť mestu a zlepšiť život v ňom, sa snažíme finalistom pomôcť ich produkt a obchodný model posunúť vpred. Keďže účastníci sú aj zo zahraničia, prebiehajú stretnutia v tejto fáze výlučne digitálne a poskytujú priestor na konzultácie s mentormi, odborníkmi s mnohoročnými skúsenosťami vo vedení samosprávy, v riadení mestských podnikov, príspevkových organizácií a podobne. 

L.G.: Ako prebieha spolupráca s minuloročným víťazom programu, startupom e-Zelené mesto? 

M.M.: Riešenie spoločnosti CEELABS, ktoré umožňuje energetický audit v reálnom čase, bolo úspešne implementované v novej Košickej futbalovej aréne. Na základe tejto spolupráce dokáže aréna, a teda samotné mesto, ušetriť nemalé finančné prostriedky a hospodáriť s verejnými financiami o niečo efektívnejšie.  

L.G.: Čo by si poradil ľuďom, ktorí majú dobré riešenie pre mesto Košice a chceli by s ním spolupracovať? 

M.M.: Aby sa nám ozvali a nebáli sa svoje riešenie prezentovať a premeniť ho na podnikateľský zámer.  

L.G.: Čo robí mesto preto, aby takúto spoluprácu uľahčilo? 

M.M.: Spolupracujeme s kvalitnými inkubátormi, ako mesto sa zapájame do množstva hackathonov a ideathonov, vrátane niekoľkých vlastných. Dobré nápady dokážeme spojiť so zdrojmi financovania a podpory pre naštartovanie ich podnikania, alebo realizácie výnimočného nápadu.  

Mesto dokáže poskytnúť svoju infraštruktúru na overenie podnikateľského modelu, ale tiež funkčnosti samotného riešenia.

Martin Mudrák, Mesto Košice

L.G.: Čo by si ako Splnomocnenec mesta Košice pre inovácie a hospodársky rozvoj chcel dosiahnuť? 

M.M.: Košice by mali byť mestom, v ktorom sa ľudia s dobrým nápadom odvážia podnikať a samospráva im na to vytvorí priaznivé podmienky. Dnes nám chýba najmä dobre fungujúci, zjednotený inovačný ekosystém a podpora podnikateľského myslenia, ktorá by mala začínať už na základných školách. Mladí ľudia sa na podnikanie nepozerajú ako na dostatočne atraktívnu kariérnu alternatívu. Ako národ sa chronicky obávame neúspechu a osobného zlyhania, pričom v úspešných inovačných ekonomikách je zlyhanie, z ktorého sa dokážeme poučiť, vnímané ako vzácna komodita.  

L.G.: Ako vnímaš projekt Košice 2.0 v kontexte aktivít mesta, prípadne svojej agendy? 

M.M.: Na projekt Košice 2.0 sa pozerám ako na prvú konsolidovanú a systémovú snahu mesta Košice o svoj inovačný rozvoj. Je to výnimočný projekt, ktorý dáva občanom priestor pozerať sa na mesto ako experimentálnu platformu, kde dokážu uplatniť svoje nápady a zároveň mu pomôcť riešiť reálne výzvy.  

Pozitívne príklady zo zahraničia nám tiež ukazujú, ako dôležité je pre samosprávu správne uchopenie dátovej politiky a jej otvorenie smerom k občanom. Otvorené dáta môžu pomôcť samospráve byť viac transparentnou a rozhodovať sa na základe relevantných informácií. Takisto môžu byť jedným z kľúčových impulzov pre vytvorenie dopytu po nových službách. 

Košice samozrejme čelia výzvam, ale tie nám zároveň poskytujú príležitosti pre nové riešenia. 

Martin Mudrák, Mesto Košice