Košice 2.0| EP. 2 | Ako môžu dáta pomôcť tvorbe lepších politík? 


[Video]

Séria videí Košice 2.0 je zameraná na občiansku skúsenosť, verejné služby, zvýšenie kvality života a rast občianskej angažovanosti. V prvej epizóde sme diskutovali na tému „Ako merať well-being občanov?“.

S odborníkmi v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu sme sa ponorili do týchto tém:

  • otázkou, či sú dáta svätým grálom rozhodovania,
  • potrebou prehodnotiť, ako zbierame dáta v teréne a od občanov,
  • nástrojmi, ktorými disponuje kultúrny sektor a ktoré sú kľúčom k zberu relevantnejších údajov.

Ďakujeme Gabu Heindl, Charles Landry, Michela Magas & MTF Labs, Carlos Martins, Daan Roosegaarde  &  Studio Roosegaarde a Pier Luigi Sacco.