Košice 2.0 | EP. 1 | Ako merať well-being obyvateľov?


[Video]

Séria videí Košice 2.0 je zameraná na občiansku skúsenosť, verejné služby, zvýšenie kvality života a rast občianskej angažovanosti. V prvej epizóde sme diskutovali na tému „Ako merať well-being občanov?“.

S odborníkmi v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu sme sa ponorili do týchto tém:

  • ako pocit well-beingu občanov súvisí s myšlienkou spolupatričnosti?
  • čo sa stane, keď mesto pochopí dôležitosť dizajnu a cieľ produkovať ekonomickú hodnotu a udržať si talenty?
  • čo je kľúčom k tomu, aby si ľudia dokázali vytvoriť vzťah ku konkrétnemu miestu?

Za interview ďakujeme  Gabu Heindl, Charles Landry, Michela Magas & MTF Labs, Carlos Martins, Daan Roosegaarde & Studio Roosegaarde a Pier Luigi Sacco.