Otvorená výzva: Zapoj sa do tretieho ročníka programu Challenger!

 • 24. január 2023 - 28. február 2023

Mesto Košice, v spolupráci s organizáciami Creative Industry Košice, CIVITTA Slovakia, IT Valley a Východné pobrežie, vyhlasuje v rámci projektu Košice 2.0 otvorenú výzvu na zapojenie sa do akceleračného programu Challenger Ideator, určeného na podporu podnikateľských ideí firiem, študentov, jednotlivcov alebo tímov so zameraním na riešenia a adresovania výziev, ktorým čelí mesto. Akceleračný program podporí spoluprácu etablovaných firiem s mladými talentmi, ktorá prinesie inovácie a podporí vznik spin-offov a startupov v korporátnom prostredí.

Hlavné priority výzvy

 • Zapojenie študentov do podnikateľských aktivít
 • Záujem podnikateľského sektora o domény mestského prostredia
 • Tvorba riešení, ktoré prispejú k rozvoju mesta Košice

Špecifické priority výzvy

 • Podpora podnikateľského potenciálu v Košiciach
 • Podpora spolupráce so samosprávou – mestom Košice

Čo je akceleračný program Challenger Ideator a komu je určený?

Program Challenger Ideator je nástroj, ktorý prináša príležitosť vytvorenia inovácií prostredníctvom spolupráce tímov zložených zo skúsených členov z podnikateľského prostredia a aktívnych mladých ľudí so záujmom o podnikanie a inovácie. Zároveň predstavuje tento program príležitosť spolupracovať s mestom Košice na riešení mestských problémov. Program bude kombinovať prezenčné workshopy s online stretnutiami.

Trvanie programu:

 • 3 mesiace

Oprávnení žiadatelia sú:

 • Fyzické osoby
 • Fyzické osoby – podnikatelia
 • Právnická osoba oprávnená na podnikanie
 • Nadácie
 • Občianske združenia, neziskové organizácie

Účastníci predošlých akceleračných programov Challenger Urban:Creative sú oprávnenými žiadateľmi v prípade, že sa do programu Challenger Ideator zapoja s produktom/službou, s ktorou do predchádzajúcich kôl zapojení neboli.

Čo prinesie účastníkom tento akceleračný program? 

 • Účasť na skupinových workshopoch a následné individuálne konzultácie na témy:
  • Dizajnové myslenie
  • Potreby mesta a možnosti spolupráce
  • Definovanie problému
  • Dáta a výskum
  • Generovanie nápadov
  • Storyboarding
  • Vytváranie prototypu
  • Business Model Canvas
  • Techniky predaja
  • Príprava pitch decku
  • Verejné vystupovanie
 • Individuálny mentoring s expertmi v relevantných oblastiach, určených na základe úvodného pohovoru, v celkovom rozsahu 6 hodín za firmu
 • Individuálny coaching s organizátormi programu na pravidelnej dvojtýždňovej báze
 • Možnosť prezentovať svoj projekt počas verejného finále programu Launch Day
 • Víťaz akceleračného programu získa cenu 10 000 eur

Termín podávania žiadostí:

Výzva vyhlásená: 24. 1. 2023

Uzávierka podávania žiadostí je predĺžená do 28. 2. 2023

Registrácia žiadostí

Žiadosť je zaregistrovaná elektronicky a to formou vyplnenia registračného formulára.

 

Kontakt

E-mail: challenger@kosice2.sk

Podrobné informácie a všetky dôležité termíny nájdete v tomto dokumente.