Otvorená výzva: Zapoj sa do akceleračného programu Challenger Urban:Creative

 • 22. marec 2021 - 18. apríl 2021

Mesto Košice v spolupráci s organizáciami Creative Industry KošiceCivitta Slovakia vyhlasuje otvorenú výzvu v rámci projektu Košice 2.0 na zapojenie sa do akceleračného programu Challenger Urban:Creative zameranú na podporu inovačného a podnikateľského potenciálu.

Výzva je určená tímom a mladým firmám rozvíjajúcim inovatívny produkt či službu, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov mesta.

Čo je akceleračný program Challenger Urban:Creative?

Akceleračný program Challenger Urban:Creative je nástroj, ktorý poskytne podnikateľské vzdelanie začínajúcim tímom a firmám a zároveň prinesie príležitosť komunite mladých firiem – startupom spolupracovať s mestom Košice na riešení mestských problémov.

Trvanie programu:                                10 týždňov

Orientačný časový plán

Bootcamp:                                                23. 4. 2021

Introduction:                                           1 deň v týždni od 26. 4. 2021

Sprint 1:                                                     3 – 4 dni v týždni od 3. 5. 2021

Sprint 2:                                                     3 – 4 dni v týždni od 24. 5. 2021

Sprint 3:                                                     3 – 4 dni v týždni od 14. 6. 2021

Individuálny mentoring a coaching:  podľa dohody a časových možností účastníka

Demo day:                                                  29. 6. 2021

 

Komu je akceleračný program určený?

Challenger Urban:Creative je určený tímom a mladým firmám, ktoré prinášajú inovatívne riešenia na zlepšenie kvality života a služieb v meste. Do programu sa tiež môže prihlásiť samostatný tím ako skupina zamestnancov firmy, ktorá vyvíja nový produkt alebo službu.

Podmienkou je, aby produkt alebo služba spadala do jednej z nasledujúcich oblastí:

 • Kultúra a kreatívny priemysel
 • Herný priemysel
 • Mestské a digitálne prostredie

Do akceleračného programu sa môžu prihlásiť iba tímy, nie jednotlivci. Pre účely tejto výzvy je tím definovaný ako spolupracujúca skupina ľudí (minimálne 2), ktorá spoločne vyvíja nový produkt alebo službu s cieľom komercializácie. Tímom tiež chápeme dedikovanú jednotku v rámci väčšej firmy, ktorá vyvíja nový produkt alebo službu, ktorú firma zatiaľ nekomercializovala a jej vývoj stále prebieha.

Čo prinesie účastníkom akceleračný program?

 • Účasť na skupinových workshopoch a následné individuálne konzultácie na témy:
  • Prezentačné zručnosti
  • Poznávanie zákazníka a segmentácia
  • Techniky validácie hypotéz
  • Pilotovanie
  • Potreby mesta a možnosti spolupráce
  • Techniky predaja a marketingu
  • Stratégie vstupu na trh
  • Finančné plánovanie
  • Zdroje finančnej podpory a príprava na investíciu
  • Právne základy firiem a základy ochrany duševného vlastníctva
 • Individuálny mentoring s expertmi v dvoch oblastiach, určených na základe vstupného pohovoru, v celkovom rozsahu 6 hodín za firmu
 • Individuálny coaching organizátormi programu, v celkovom rozsahu 6 hodín za firmu
 • Možnosť verejne prezentovať svoj produkt alebo službu počas verejného finále programu ”Demo Day”
 • Víťaz akceleračného programu získa cenu 10 000 Eur

 

Registrácia žiadostí

Žiadosť je zaregistrovaná elektronicky, a to formou vyplnenia registračného formulára. Žiadosť je možné zaregistrovať najneskôr 18. apríla 2021. Na žiadosti podané po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Kontakt

E-mail: challenger@kosice2.sk

Podrobné informácie a všetky dôležité termíny nájdete v tomto dokumente.