Otvorená výzva: Zapoj sa do druhého kola akceleračného programu Challenger Urban:Creative

 • 10. február 2022 - 3. apríl 2022

 

Mesto Košice v spolupráci s organizáciami Creative Industry Košice a CIVITTA Slovakia vyhlasuje v rámci projektu Košice 2.0 otvorenú výzvu na zapojenie sa do akceleračného programu Challenger Urban:Creative zameranú na podporu inovačného a podnikateľského potenciálu.

Výzva je určená tímom a mladým firmám rozvíjajúcim inovatívny produkt či službu, ktorých cieľom je zlepšiť služby alebo kvalitu života obyvateľov a návštevníkov mesta Košice.

 

Čo je akceleračný program Challenger Urban:Creative?

Akceleračný program Challenger Urban:Creative je nástroj, ktorý poskytne podnikateľské vzdelanie začínajúcim tímom a firmám, a zároveň prinesie príležitosť komunite mladých firiem – startupom spolupracovať s Mestom Košice na riešení mestských problémov.

Trvanie programu:                                  10 týždňov

Výberový Bootcamp:                             7.4.2022 (online v čase 9:00 – 18:00)

Kick-off programu:                               20.4.2022 (online v čase 16:00-18:30)

Šprint 1:                                                     2.-6.5.2022 (online / PO-ŠTV v čase 16:00-18:30)

Šprint 2:                                                    23.-27.5.2022 (online / PO-ŠTV v čase 16:00-18:30)

        alebo 2 dni v Košiciach v rovnakom týždni*

Šprint 3:                                                    13.-17.6.2022 (online / PO-ŠTV v čase 16:00-18:30)

Individuálny mentoring a coaching:  po dohode s mentormi

Demo day:                                                 28.6.2022 (v Košiciach od 8:00 do 20:00)

(*Finalisti budú min. 3 týždne vopred informovaní, či sa podujatie bude konať online alebo v Košiciach.)

 

Komu je akceleračný program určený?

Challenger Urban:Creative je určený tímom a mladým firmám, ktoré prinášajú inovatívne riešenia na zlepšenie kvality života a služieb v meste. Do programu sa tiež môže prihlásiť samostatný tím ako skupina zamestnancov firmy, ktorá vyvíja nový produkt alebo službu.

Do akceleračného programu sa môžu prihlásiť iba tímy, nie jednotlivci. Pre účely tejto výzvy je tím definovaný ako spolupracujúca skupina ľudí (minimálne 2), ktorá spoločne vyvíja nový produkt alebo službu s cieľom komercionalizácie. Tímom tiež chápeme dedikovanú jednotku v rámci väčšej firmy, ktorá vyvíja nový produkt alebo službu, ktorú firma zatiaľ nekomercionalizovala a jej vývoj stále prebieha. 

Do aktuálnej výzvy sa môžu zapojiť aj uchádzači zo zahraničia. 

Subjekty, ktoré boli účastníkmi prvého kola akceleračného programu Challenger Urban:Creative, sú oprávnenými žiadateľmi iba v prípade, že sa do aktuálnej výzvy zapoja s iným produktom/službou. 

 

Čo prinesie účastníkom akceleračný program? 

 • Účasť na skupinových workshopoch a následné individuálne konzultácie na témy: 
  • Prezentačné zručnosti 
  • Poznávanie zákazníka a segmentácia 
  • Techniky validácie hypotéz 
  • Pilotovanie 
  • Potreby mesta a možnosti spolupráce 
  • Techniky predaja a marketingu 
  • Stratégie vstupu na trh 
  • Finančné plánovanie 
  • Zdroje finančnej podpory a príprava na investíciu 
  • Právne základy firiem a základy ochrany duševného vlastníctva 
 • Individuálny mentoring s expertmi v dvoch oblastiach, určených na základe vstupného pohovoru, v celkovom rozsahu 6 hodín za firmu
 • Individuálny coaching organizátormi programu, v celkovom rozsahu 6 hodín za firmu
 • Možnosť verejne prezentovať svoj produkt alebo službu počas verejného finále programu „Demo Day“
 • Víťaz akceleračného programu získa cenu 10 000 eur

 

Registrácia žiadostí

Žiadosť je zaregistrovaná elektronicky, a to formou vyplnenia registračného formulára.

POZOR, predĺžili sme termín odovznávania žiadostí! Žiadosť je zaregistrovaná najneskôr 3.4.2022.

 

Kontakt

E-mail: challenger@kosice2.sk

Podrobné informácie a všetky dôležité termíny nájdete v tomto dokumente.