City Hacks prináša výzvy zamerané na mobilitu a housing

  • Univerzitná knižnica TUKE
  • 3. december 2022 - 4. december 2022
  • 12:00 - 12:00

Košice 2.0 prináša tretí hackathon zo série City Hacks, tentokrát zameraný na mobilitua housing. Podujatie sa bude konať v spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions.

Challenge 1: Zlepšenie dopravnej situácie a riešenie výziev pre mobilitu a ekologické cestovanie v meste Košice

Tvorba riešení pre zlepšenie mobility obyvateľov mesta Košice v zmysle využívania alternatívnych foriem dopravy, ekológie, bezpečnosti a možností využívania verejného priestoru.

Cieľom je vyvinúť digitálny produkt alebo službu, ktorá zefektívni možnosti mobility obyvateľov mesta Košice a podporí využívanie alternatívnych foriem dopravy (e-mobilita, verejná doprava, bicykle, kolobežky a iné). Počet osôb prepravujúcich sa v rámci mesta sa vyvíja dynamicky a ovplyvňuje ho výstavba bytových priestorov, no aj rozvíjajúce sa pracovné možnosti na území celého mesta.

Challenge 2: Dostupné a kvalitné bývanie pre všetkých

Nárast cien nehnuteľností v posledných rokoch zúžili kupujúcim možnosti kúpy/prenájmu bytu, ktorý vyhovuje ich reálnym potrebám. Záujemcovia o svoj prvý byt, mladé rodiny, obyvatelia z vylúčených komunít, osamelé matky, nízkopríjmoví záujemcovia o prenájom (napríklad aj seniori), ale čoraz častejšie aj rodiny s podpriemerným príjmom majú problém nájsť si vyhovujúce bývanie. Samosprávy a štát hľadajú spôsoby pre zabezpečenie nájomného bývania, no reálne riešenia sú zatiaľ v nedohľadne.

Riešitelia výzvy dostupného a kvalitného bývania by mali priniesť kreatívne riešenia, ktoré pomôžu ohrozeným skupinám stretávajúcim sa s prekážkami na trhu bývania nájsť dostupné bývanie, ktoré vyhovuje ich potrebám.

Vítané sú aj iné nástroje, ktoré dokážu riešiť témy bezdomovectva, prázdnych investičných bytov a bytovej výstavby.

 Podmienky registrácie

Prihlásiť sa môžu:

  • tímy (preferované)
  • jednotlivci

Tím, ktorý získa najvyššie celkové skóre na základe platných kritérií pre hodnotenie, sa stane víťazom
a získa prize pool 5 000 Eur.

Hackathon bude prebiehať 24 hodín od 12:00 hod. v sobotu do 12:00 hod. v nedelu. Nasledovať budú prezentácie a vyhlásenie víťazov.

  

Podujatie sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami.

Kontakt

cityhacks@kosice2.sk