Úniková hra ukazuje, aké ťažké je vymaniť sa z bludného kruhu chudoby 


[CXI, Prieskum]

Do situácie generačnej chudoby sa človek dostáva nedobrovoľne. O to náročnejšie je z nej uniknúť. Návštevníci Kasární/Kulturparku sa o tom môžu presvedčiť na vlastnej koži v zážitkovej hre, ktorá im okrem adrenalínového zážitku pomôže lepšie porozumieť ľuďom zasiahnutým generačnou chudobou.  

Čo je to generačná chudoba 

S generačnou chudobou sa na Slovensku stretávame všetci, no málokto jej rozumie. Žijú v nej rodiny, ktoré prenášajú chudobu z jednej generácie na druhú. Majú tendenciu uviaznuť v kruhu generačnej chudoby, ktorá trvá celé politicko-ekonomické éry. Jej príčinu môžeme hľadať v kombinácii beznádeje a toxického stresu, ktorá neustále znemožňuje ľuďom uveriť, že život môže byť lepší. Kde nie je nádej, nie je motivácia ani energia potrebná na prerušenie kruhu. 

Odstránenie generačnej chudoby si vyžaduje dlhodobé úsilie a synergiu rôznych programov, ktoré jej príčiny správne chápu a pracujú s nimi v oblasti vzdelávania, pomoci s bývaním, aj psychologickej pomoci.  

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj na takýchto programoch dhodobo pracuje, pričom kooperuje s miestnou verejnou správou, firmami a inými mimovládnymi organizáciami. Jedným z výsledkov spolupráce je aj úniková hra Únik 9.  

Dokážete uniknúť z kruhu chudoby?

Názov hry nie náhodou odkazuje na mestskú časť Košice-Luník IX, kde je problém generačnej chudoby na Slovensku najviac viditeľný. Metaforou je aj karavan. Symbolizuje minulosť Rómov, ktorí na Slovensku generačnou chudobou trpia najčastešie.  

Hráči sa ponoria do prostredia generačnej chudoby, v ktorom hľadajú riešenia rozličných hlavolamov a úloh. Aby ste boli úspešní, z Escape Roomu by ste mali uniknúť do 70 minút. Najrýchlejší hráči to dokázali za 32 minút. Podarí sa vám pokoriť rekord?


Úniková hra je určená skupinám 2-3 hráčov zadarmo.  
Stačí sa vopred zaregistrovať cez online formulár. 


Popri zážitku z hry je cieľom inšpirovať hráčov k hlbšiemu zamysleniu sa nad generačnou chudobou. „Zložité spoločenské problémy nemajú jednoduché ani rýchle riešenia. Je potrebné s nimi pracovať komplexne,“ hovorí výkonná riaditeľka ETP Veronika Poklembová. Ak verejnosť správne pochopí, prečo je únik z kruhu generačnej chudoby náročný, bude mať viac empatie voči ľuďom nachádzajúcich sa v tejto situácii. Koncept hry vytvoril Igor Kupec a o jej grafický dizajn sa postaral Samuel Velebný.  

Foto: ETP Slovensko

Povedzte nám, aký pocit vo vás hra zanechala 

V rámci projektu Košice 2.0 experimentujeme s myšlienkou, že mesto môže prostredníctvom kultúry a kultúrnych podujatí efektívne komunikovať obyvateľom témy dôležité pre rozvoj a zvyšovanie kvality života. Jedným z prvých experimentov bol prieskum počas festivalu Biela noc v minulom roku. Prostredníctvom umeleckého zážitku sme medzi divákmi zisťovali ich postoj a skúsenosť s klimatickou krízou. Vďaka prieskumu sme okrem iného zistili, že obyvatelia Košíc vnímajú v kríze príležitosť na kvalitnejší život.  

Aj tentoraz máte ako účastníci hry možnosť prispieť k výskumu. Prostredníctvom krátkeho dotazníka pred a po jej absolvovaní vám položíme niekoľko otázok súvisiacich s vaším zážitkom. Vaše odpovede nám umožnia vyhodnotiť, ako úspešne hra vplýva na ľudí a čo presne si z nej odnášajú. Odborná analýza bude po skončení sezóny zverejnená na našej stránke. 

Autormi textu sú výskumníci CXI Žofia Sinčáková a Slavomír Ondoš. V článku sú použité informácie z webovej stránky www.etp.sk.