Prognóza: Ako sa bude vyvíjať výstavba bytov v regióne Košíc?


[CXI, Štúdia]

Nové rezidenčné nehnuteľnosti vplývajú na mobilitu, vyťaženie technickej a sociálnej infraštruktúry, nároky na rozsah a formát verejného priestoru. Práve preto sme sa pozreli na budúci vývoj výstavby v Košiciach a jeho zázemí, pričom sme sa opierali o bežne dostupné údaje agregované každoročne štatistickou praxou. 

V štúdii sa okrem iného dozviete aj to,  

  • aké sú simulované počty dokončených bytov v rodinných a bytových domoch pre roky 2022 až 2050 na úrovni mestských častí a obcí, 
  • kde v meste a jeho bezprostrednom okolí a kedy sa byty a domy pravdepodobne postavia, 
  • že denná mobilita a v jej súvislosti napríklad efektivita konkrétneho dizajnu sietí verejnej dopravy je jednou z najdôležitejších otázok, ktoré mestá musia riešiť v súvislosti s prípravou na svoj budúci rozvoj.