Open data portál mesta Košice je spustený! Samospráva zverejnila prvé datasety 


[Informácia, Open data]

Mesto Košice sprístupnilo pilotnú verziu portálu s otvorenými dátami. V spolupráci s partnermi ho bude postupne dopĺňať o nové datasety a zaujímavý obsah, a zlepšovať jeho funkčnosť. Portál je dôležitým výstupom projektu Košice 2.0 a pre mesto zároveň významným míľnikom na ceste k vyššej transparentnosti a otvorenosti voči verejnosti.

opendata.kosice.sk

Na stránke opendata.kosice.sk majú aktuálne návštevníci k dispozícii 27 datasetov, teda skupín údajov, napríklad z oblasti infaštruktúry, mobility a hospodárenia mesta. Môžu si stiahnuť zoznamy škôl, pozrieť si posledné hlasovanie poslancov mestského zastupiteľstva alebo preštudovať mapu cyklistických trás. Kým mapy slúžia ako nástroj na zobrazenie geopriestrorových dát, návštevníci tu nájdu aj vizualizácie a dashboardy, ktoré transformujú číselné údaje do zrozumiteľnejšej grafickej podoby. Zároveň umožňujú dáta filtrovať a vyhľadávať v nich.  

opendata.kosice.sk

Kľúčom k úspechu je spolupráca 

Na zabezpečení kvality datasetov a napĺňaní obsahu portálu pracuje tím dátových analytikov z košického magistrátu, CX Inštitútu a IT Valley. „Našu spoluprácu s Referátom dátovej politiky a analýz hodnotím veľmi pozitívne. Prijali nás ako súčasť tímu, a preto dokážeme spoločne otvorene diskutovať a zlepšovať portál. Osobne sa veľmi teším, čo prinesie ďalšia spolupráca,“ hovorí Žofia Sinčáková, výskumníčka CX Inštitútu. Skúsenosti moderných miest, ktoré už svoje dáta sprístupnili, ukazujú, že práve spolupráca samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry je predpokladom udržateľnosti celého projektu.  

„Cieľom magistrátu je robiť rozhodnutia založené nie na pocitoch alebo domnienkach, ale prijímať opatrenia, ktoré sú podložené dátami,“ uviedol v januárovej diskusii o otvorených dátach Richard Dlhý, vedúci Oddelenia strategického rozvoja Magistrátu mesta Košice. Spustenie open data platformy znamená pre samosprávu aj zavádzanie nových interných smerníc a procesov pre prácu s dátami. Mesto Košice stojí pred náročnou úlohou, pretože platforma si vyžaduje spoluprácu všetkých oddelení, mestských podnikov a mestských častí. Prepojenie dát z rôznych oblastí a lokalít môže totiž priniesť najzmysluplnejšie a najužitočnejšie výsledky. 

opendata.kosice.sk

Priestor pre startupy aj aktívnych občanov 

Čím väčší počet kvalitných kolaboratívnych projektov nad otvorenými dátami vzniká, tým väčšia je aj hodnota samotných dát. Preto ďalším krokom k odomknutiu potenciálu open data platformy je vytváranie príležitostí pre spoločné aktivity výskumníkov, študentov, inovátorov, ale tiež aktívnych študentov a zamestnancov samosprávy. 

Kým samospráva využije platfomu na systematizáciu vlastných dát a lepšiu prácu s informáciami, otvorené dáta môžu pomôcť zlepšiť služby, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom. Prieskum, ktorý realizovalo mesto Cambridge, ukazuje, že úspešné projekty s otvorenými dátami sú tie, ktoré sa zameriavajú na riešenie konkrétnych, jasne definovaných problémov a potrieb. Ideálnou platformou na generovanie nápadov sú hacktathony. Jeden z prvých, ktorý bude zameraný na otvorené dáta, nás čaká už v máji.  

Veľkou výzvou open data portálu bude podnietiť záujem verejnosti o otvorené dáta a ich pravidelné využívanie. Na webe opendata.kosice.sk pribudnú okrem vizualizácií a aplikácií aj návody a praktické príklady využitia otvorených dát. Už dnes nájde návštevník pri každom datasete informáciu o tom, čo obsahuje, v akom formáte a s akou licenciou je možné ho stiahnuť. Zvyšovanie povedomia o otvorených dátach a ich význame bude cieľom komunikačných kampaní, ako napríklad galérie vizualizácií najzaujímavejších datasetov mesta vo verejnom priestore, alebo ďalších diskusií zo série Open data Košice. 

Občania môžu navrhnúť, aké datasety by malo mesto zverejniť 

Už dnes sa môžu návštevníci zapojiť do krátkeho prieskumu, ktorý zisťuje, aké datasety by v budúcnosti na portáli privítali. Výsledky dotazníka pomôžu samospráve zadefinovať priority pri budúcom zverejňovaní dát.