Umelecká intervencia: Saint E. Jenner Cathedral


[Umelecká intervencia]

Saint E. Jenner Cathedral je názov duo-výstavy a zároveň denne sa opakujúceho happeningu v autorskej réžii študenta Ateliéru slobodnej krativity 3D na miestnej Fakulte umení, Jána Faltína a študentky vizuálnej komunikácie na bratislavskej VŠVÚ, Jany Sanetrikovej. Koncepcia tohoto miestne špecifického a zároveň kontextovo citlivého projektu spočíva v úzkom prepojení výtvarného umenia a bežného života v nie bežných podmienkach.

Východiskovým bodom celej inštalácie je 6 projekcií grafov, ktoré zobrazujú dáta reprezentujúce vývoj pandémie v číselných hodnotách priemerného počtu pozitívnych testov. Forma zobrazenia grafov pripomínajúca farebné vitráže zároveň demonštruje autorský koncept, ktorý je založený na komparácii a mystifikácii. Testovacie centrum a odbery vzoriek, sa prirovnávajú k sakrálnemu priestoru a v ňom sa odohrávajúcemu náboženskému obradu. Ján a Jana našli v halovom priestore galérie chrám. Samotné testovanie a následné čakanie na výsledok a z neho vyplývajúca karanténa, či naopak slobodný pohyb jedinca im zas pripomenul obrad s vidinou rozhrešenia, ktoré sa môže alebo nemusí dostaviť. 

Meno Saint E. Jenner z názvu výstavného projektu sa viaže k Edwardovi Jennerovi, anglickému fyzikovi a vedcovi, zvanému i otec imunológie, ktorému sa pripisuje vynález prvej vakcíny (1796). Jennera je tu určený za svätého, za akéhosi proroka či spasiteľa z minulosti, ktorý predpovedal a prvýkrát predviedol tento dnes najúčinnejší prostriedok prevencie infekčných ochorení. Je tak vakcína dnešnou mannou či eucharistiou, ktorú prijímame? V projekte Saint E. Jenner Cathedral sú interpretácie duchovného charakteru viac než prípustné. 

Okrem spomínaných premietnutých grafov – vitráží sa zmenila i “scéna” slúžiaca pre výkon testov. Stoličky, určené pre čakajúcich sú otočené k “deju” obradu / odberu. Divákovi ho pripomína v slučke sa opakujúce autorské video, zobrazujúce typicky točivý pohyb paličky, pri odbere z nosohltanu. Dezinfekcia pri vstupe, pripomína sväteničku so svätenou vodou. Úkon odberov sa zas deje pred masívnym oltárom a vyvolávanie čísel za účelom odovzdania výsledku testu prebieha z kazateľnice. V koncovej časti galérie je umiestnená relikvia v podobe falošnej vakcíny  “HYPERMODERNA”.

Saint E. Jenner Cathedral je interdisciplinárnym projektom, v ktorom testovaní ľudia, ale i zdravotnícke tímy a celý galerijný štáb sa stávajú súčasťou deja a konceptu diela.

Podujatie sa koná v Galérii ALFA (Kasárne/Kulturpark) od 8.5. 2021 do ukončenia testovania, teda predbežne do 30. júna 2021. Podmienkou účasti je absolvovanie antigénové testu.

Organizátorom je  K13 – Košické kultúrne centrá, partner projektu Košice 2.0.

Autor textu: Nikolas Bernáth