Nezmeškajte mediaartovú intervenciu od vizuálneho kolektívu Nano vjs! 


[Umelecká intervencia]

Floating voids priamo odkazuje na mural ukrajinských umelcov „Interesni Kazki“ (z ukr. „Zaujímavé rozprávky“), ktoré pred pár rokmi muselo opustiť verejný priestor v Košiciach. Dielo môžete zhliadnuť do 10. júla v Kasárňach/Kulturparku. 

Nové interaktívne mediaartové dielo vizuálneho kolektívu Nano vjs vzniklo v spolupráci s externým tvorivým tímom. Je spojením 2D/3D animácie, interaktivity, programovania a hudobnej kompozície. Divákom poskytuje imerzívny zážitok na veľkom plátne v Galérii ALFA.  

Skrz svoje mobilné telefóny sa zapojíte priamo do diela a môžete s ním interagovať. Dielo pracuje s témami vizuálneho smogu, verejného priestoru, dočasnosťou vs. trvalosťou, irónie, medziľudskej komunikácie a streetartu. Ako vravia samotní Interesni Kazki, je to o živote a evolúcii. 

Zažiť Floating voids naživo v Galérii ALFA môžete do 10. júla denne (s výnimkou pondelka) od 13:00 do 19:00. 

O autoroch 

Nano vjs je vizuálny kolektív, ktorý vznikol v r. 2010 v Košiciach. Tvorí ho skupina novo-mediálnych umelcov, animátorov a VJov. Špecializujú sa na video mapping, živé vizuály, VJing, interaktívne inštalácie a multimediálne performance v rámci mediálneho umenia na Slovensku. Spolupracujú tiež s hudobníkmi, kapelami, DJmi, nezávislými divadlami, súčasnými tanečníkmi a performermi. Tvorivou a experimentálnou umeleckou produkciou s interdisciplinárnym prístupom vytvárajú site-specific projekty doma aj v zahraničí. 

Autori diela: 

Beáta Kolbašovská / Jakub Pišek (Nano vjs), WE BAD, Rozália Škvarková, B.eye, Erik Hric 

Garantom projektu je PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič.