Na design sprinte vznikli riešenia, ktoré majú zmierniť efekt mestských ostrovov tepla


[CXI, Dizajn služieb, Fotoreport]

Téma vznikla ako reakcia na extrémne vlny horúčav na území Slovenska počas tohto leta. Počas nich najviac trpia zraniteľné skupiny – ľudia s chronickými ochoreniami, seniori a malé deti. Práve na nich mysleli účastníci tretieho design sprintu projektu Košice 2.0. 

Témy design sprintov sú vždy zamerané na zvýšenie kvality mestských služieb a zúčastňujú sa ich samotní obyvatelia mesta, ktorých táto téma zaujíma, alebo sa priamo dotýka. Tentoraz to nebolo inak. Nechýbali environmentálni nadšenci a aktivisti rôzneho veku, výskumníci aj dizajnéri. 

Mestský tepelný ostrov 

V mestách pribúdajú miesta, ktoré sa vyznačujú výrazne vyššou teplotou v porovnaní s okolím. „Ostrov tepla je efekt spôsobovaný vlnami horúčav. Mesto je zložené z povrchov, ktoré počas dňa teplo nasávajú a v noci ho emitujú do svojho okolia, čím sa tento efekt ešte zosilňuje. Rozdiel v teplote môže byť aj niekoľko stupňov,“ vysvetľuje analytička Karpatského rozvojového inštitútu Zuzana Jarošová. Mesto Košice má už dnes vypracovaný Adaptačný plán na zmenu klímy pre obdobie 2022 až 2030. Téma design sprintu priamo nadväzuje na adaptačný plán, keďže jedným z odporúčaných opatrení je aj revitalizácia zastávok mestskej hromadnej dopravy.

Tienenie, zeleň aj implementácia fotovoltaiky 

Zastávky MHD sú veľmi častým prvkom vo verejnom priestore mesta. Zároveň sa tu zdržiavajú zraniteľné skupiny obyvateľov – seniori, deti, rodičia s kočíkmi. Cestujúci čakajúci na spoj sú vystavení okrem priameho slnečného žiarenia aj sálavému teplu zo spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú v okolí zastávky. „Mestské tepelné ostrovy na zastávkach MHD nám dávajú možnosť otestovať vzniknuté riešenia v menšej mierke, ponaučiť sa a následne škálovať riešenia na celé mesto,“ hovorí Alexandra Tkáč Posypanková, facilitátorka design sprintu a výskumníčka CXI.  

Účastníci rozpracovali viacero riešení, od ľahko aplikovateľných až po náročnejšie, dlhodobé.  

  1. Mobilné tienenie na zastávkach, ktoré je možné presúvať podľa potreby.   
  1. Implementácia zelene na zastávkach a jej zavlažovanie pomocou systému na zachytávanie dažďovej vody. 
  1. Fotovoltaická stena na strechách zastávok. Nazbieraná energia by umožnila udržateľné osvetlenie zastávok, digitálnu stenu, ktorá ukazuje informácie o MHD alebo ventilátory ochladzujúce vnútro zastávky.  

Vypracované koncepty boli odprezentované zástupcom mesta, ktorí budú hľadať možnosti, ako riešenia zapracovať a vytvoriť pilotné projekty takýchto zastávok v meste – Ing. arch. Martinovi Jergušovi (ÚHA) a Ing. Richardovi Dlhému (zástupca riaditeľa MMK).  

Aby sa v meste dobre žilo aj budúcnosti 

Tepelné ostrovy sú len jeden z problémov, s ktorým bojujú nielen obyvatelia ale aj samospráva mesta. Vlny horúčav a dlhé obdobia sucha, na druhej strane extrémne búrky a povrchové záplavy – mesto Košice je a v budúcnosti aj bude ovplyvnené dopadmi zmeny klímy. „Je to komplexný problém, ktorý si vyžaduje zainteresovanosť všetkých, vrátane samotných občanov, neziskového sektora a podnikateľov, a koordinovaný prístup,“ dodáva Adriana Šebešová z oddelenia strategického rozvoja Magistrátu mesta Košice.