Miesta medzi miestami


[Iné]

„Miesta, ktoré by sa dali jednoducho označiť ako hluché či opustené. Miesta, o ktorých síce vieme, ale nikdy by nás nenapadlo ich navštíviť. Považujeme ich za ťažko prístupné, málo atraktívne alebo nebezpečné. Často sa jedná o územia nachádzajúce sa priamo v meste, míňame nich dennodenne, ba dokonca ich možno používame ako skratky alebo miesta pre neformálne trávenie času.“

V rámci projektu Košice 2.0 budeme tieto nemiesta v našom meste skúmať a mapovať. Viac sa dočítate v článkoch od východné pobrežie.

Miesta medzi miestami: Úvod

Vágny terén, nemiesta, miesta medzi miestami, brownfield, neformálny priestor.

História miest medzi miestami

Bulvár v rozbahnenej priekope.

JZR

Nemenné ostalo len “akési prútie”, za ktorým je Barca.

O pamätných záhradách

Skúmaním jednotlivých cintorínov je možné určiť ich charakter. Ten bude filtrom pre identifikovanie oddychových činností, ktoré sú v súlade s pietou. Hodnota mestských funerálnych záhrad sa tak stane poznanejšou a žiadanejšou nielen počas cirkevných sviatkov.