Košice 2.0 | EP. 5 | Ako využiť umenie na interpretáciu a tvorbu nových naratívov


[Video]

Séria videí Košice 2.0 je zameraná na občiansku skúsenosť, verejné služby, zvýšenie kvality života a rast občianskej angažovanosti. V piatej epizóde diskutujeme na tému: „Ako využiť umenie na interpretáciu a tvorbu nových naratívov?“

S expertmi z KKP sme tentokrát hovorili o týchto témach:

  • o príspevoku umelcov k dosiahnutiu silnejšieho postavenia a hlasu obyvateľov pomocou technológií,
  • o výhodách prijatia dialógu medzi technológiami a umením pri hľadaní nových naratívov,
  • o tvorbe nových naratívov vďaka tomu, že sa umenie dostane do každodenného života ľudí
  • a o priblížení sa k ľuďom vďaka odstráneniu komplexnosti údajov, ktoré predkladáme ľuďom s rozhodovacími právomocami.

Ďakujeme Martinovi Honzikovi, Joane Miranda, Laure Odegaard & Michalovi Hladkému.