Košice 2.0 | EP. 4 | Ako sa pripraviť na neustále sa meniacu realitu? 


[Video]

Séria videí Košice 2.0 je zameraná na občiansku skúsenosť, verejné služby, zvýšenie kvality života a rast občianskej angažovanosti. V tretej epizóde diskutujeme, ako umenie vplýva na mestá a komunity, ktoré v nich žijú.

S expertmi z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu sme hovorili o týchto témach:

  • o potrebe zmeniť zaužívané vzorce,
  • o vyspelosti jednotlivcov pri orientácii v meniacej sa realite,
  • ako sa so zmenou vyrovnávajú finančné inštitúcie,
  • a o tom, ako nám technológie pomáhajú zorientovať sa v realite.

Ďakujeme Vik Maraj, Katie Ledger, Barbora Ruscin & Lisa Lang.