Košice 2.0 | EP. 3 | Ako umenie vplýva na mestá a komunity, ktoré v nich žijú? 


[Video]

Séria videí Košice 2.0 je zameraná na občiansku skúsenosť, verejné služby, zvýšenie kvality života a rast občianskej angažovanosti. V tretej epizóde diskutujeme, ako umenie vplýva na mestá a komunity, ktoré v nich žijú.

S expertmi z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu sme hovorili o týchto témach:

  • najnovšie zmeny vo vzťahoch medzi svetom umenia a rozhodovaním o veciach verejných,
  • umenie ako súčasť diskusií o zmenách politík,
  • ekonomický dopad umenia na mesto a jeho efekt na miestnych obyvateľov a návštevníkov mesta.

Ďakujeme Lisa Lang, Joana Miranda, Laura Odeggard & Martin Honzik.