Hľadanie inšpirácie a inovatívnych riešení pre mestá


[Iné]

Európska únia podporuje prostredníctvom iniciatívy Urban Innovative Actions inovatívne a neodskúšané projekty vo viac ako 18 členských štátoch – patrí medzi ne aj Košice 2.0.

Viac informácií o UIA nájdete v nasledujúcom videu: