Hack for Community ukázal, ako môžu technológie pomôcť komunitám v meste


[Hackathony, Rozhovor]

Programátori, copywriteri, UX dizajnéri, idea makeri, aj zástupcovia komunít pracovali 24 hodín, aby priniesli hotové riešenia, ktoré môžu pomôcť skvalitniť život komunitám v meste Košice. Podujatie Hack for Community bolo prvým zo série deviatich hackathonov pod spoločným názvom City Hacks.

City Hacks, to je vždy nová téma zodpovedajúca aktuálnej výzve v meste, ktorá spojí kreatívnych ľudí z rôznych oblastí. Prečo práve hackathon a čo si máme pod týmto pojmom predstaviť? Rozprávali sme sa s organizátorom Marekom Lavčákom.

Dobehnúť do cieľa s dobrým riešením

„Hackathon je formát zaužívaný najmä v IT komunite. Samotný názov vznikol spojením dvoch slov ‒ hack pre experimentálne kódovanie a maratón, teda časový úsek, počas ktorého je účastník vystavený určitému tlaku, aby úspešne dobehol do cieľa,“ vysvetľuje Marek. V prípade City Hacks je cieľom výzva formulovaná mestom Košice. Ide o témy, ktoré sú dôležité z hľadiska zvyšovania kvality života v meste, no popri práci a denných povinnostiach sa na ne zabúda. „Vďaka hackathonom sa nám podarí vytvoriť priestor akoby nasilu, no v pozitívnom zmysle. Napríklad si povieme ‒ počas týchto 24 hodín sa inovatívne pozrieme na komunity. Práve v tom je výhoda hackathonov ‒ je to súťaž s časovým ohraničením a zadefinovanými pravidlami, a zároveň možnosť venovať sa tomu, k čomu sa ľudia štandardne popri práci nedostanú.“

Komunity v meste aj otvorené dáta

Spoločným cieľom hackathonov je skvalitniť život v meste aj vďaka lepšej angažovanosti jeho obyvateľov. „Chceme Košičanom ukázať, že vlastnou aktivitou a kreativitou dokážu pretvárať svoje mesto. Dnes to bola oblasť komunitného života, ktorú sme identifikovali ako niečo, čo v meste už dlhodobo rezonuje. Komunity v našom meste existujú, no potrebujú sa presadiť a profesionalizovať. Nevidím to tak len ja, ako zástupca startupov, ale aj ľudia z prostredia kultúry či kreatívneho priemyslu,“ hovorí Marek

Ďalší hackathon nás čaká v septembri. Mal by sa týkať témy otvorených dát. „Očakávame, že v septembri bude mať mesto k dispozícii prvé ucelené datasety, s ktorými bude možné pracovať. Prístup k otvoreným dátam je niečo, čo Košice, ako druhé najväčšie mesto na Slovensku, nevyhnutne potrebuje.“ Marek má v hlave mnoho ďalších nápadov, kde by práve hackathon mohol priniesť dlho očakávané zlepšenia. Týkajú sa napríklad dopravy, kvality verejného priestoru či podpory podnikania. 

Kto sa môže zúčastniť

Na tradičných hackathonoch sa stretávajú zástupcovia IT sféry. V prípade City Hacks toto pravidlo neplatí. „Mali sme tu programátorov, marketérov a ľudí z biznisu ale tiež takých, ktorí s IT nemajú nič spoločné. Nie je dôležité, z akej sféry človek prichádza, podstatný je nápad, jeho realizovateľnosť a potenciálny dopad na mesto.“ Výstupom pritom môže byť aplikácia, web stránka či marketplace, ale takisto koncept verejných podujatí, mestská intervencia či fungujúci komunitný priestor. Multidisciplinárny tím je v tomto smere jednozačnou výhodou. 

Za každým riešením bolo veľa práce, kreslenia, programovania aj konzultácií s mentormi a tímy majú možnosť pokračovať v ich rozvoji.

Čo ďalej s nápadmi

Po 24 hodinovom kreatívnom maratóne prišli na rad prezentácie piatich tímov. Zvíťazila dvojica nolimit | DEVELOPERS, ktorá pripravila nástroj na komunitné chatovanie. Ten je jednoducho použiteľný v akejkoľvek komunite, ktorá si ho dokáže integrovať do vlastnej webovej stránky alebo aplikácie. 

„V projekte Košice 2.0 máme viacero programov, ktoré sú zamerané na rozvoj nápadov. Tie nápady, ktoré neuspeli v hackathone, by nemali zostať za zatvorenými dverami tejto miestnosti. Majú možnosť pokračovať v akceleračnom programe. Rovnako nás čaká výzva Inovuj ty!, do ktorej sa budú môcť zapojiť obyvatelia Košíc ako jednotlivci či neformálne zoskupenia,“ upresňuje Marek. Víťazné riešenie si adoptuje mesto alebo mestská organizácia, ktorá by ho mala naďalej rozvíjať a vo finále aj implementovať. 

Napriek tomu, že téma prvého City Hacku nebola jednoduchá, podarilo sa spojiť ľudí, ktorí majú záujem o komunity a zároveň sú technicky zdatní. „Už len skutočnosť, že natoľko humanitne zameraná téma, akou je komunitný život, dokázala pritiahnuť ľudí z IT a biznis sféry, vo mne vzbudzuje nádej, že to s nami nie je stratené. Ak si z týchto dvoch dní ľudia odnesú, že technológie dokážu pomáhať aj v témach, ktoré nie sú zamerané na profit, môžeme Hack for Community považovať za úspešný,“ dodáva Marek.

Zvíťazila dvojica nolimit | DEVELOPERS, ktorá pripravila nástroj na komunitné chatovanie.

Na záver musíme poďakovať tímom boostello, Casanga, Elon & Delon, nolimit | DEVELOPERS a True za perfektný výkon a naštartovanie City Hacks. Čaká nás ešte ďalších osem dní a nocí plných nápadov, ako zlepšiť život v meste, priniesť inovácie do služieb mesta a občanom Košíc ponúknuť nové možnosti, ako sa oni sami môžu podieľať na zlepšení života v meste.

After movie z prvého City Hacku